Yxskaftkälen 5:40

Virkesrik skogsfastighet
Areal: 345 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 900 000 SEK
Anbudsdag: 4/7 2022
Fastighet med god tillväxt! 246 ha produktiv skog, 27 167 m³sk. Jakt i VVO om 4 800 ha.

Skogsfastighet med högt virkesförråd och god tillväxt!. Totalt virkesförråd om 27 167 m³sk, varav 9 630 m³sk är G1 skog och 13 225 m³sk är S1- och S2 skog. Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande markområde har en fin åldersklassfördelning med både äldre avverkningsbar skog samt stor andel skog på tillväxt. Idag är den årliga tillväxten ca 1 130 m³sk! Fastigheten är obebyggd och belägen ca 2 mil väster om Strömsund. Total areal om ca 345 ha, varav ca 246 ha produktiv skogsmark. Övervägande grandominans och väl utbyggt vägnät. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i Yxskaftkälens norra viltvårdsområde som förfogar över ca 4 800 ha.

Mycket lämplig fastighet för den som söker produktionsfastighet med betydande andel äldre avverkningsbar skog, kombinerat med en mycket god årlig tillväxt som ökar volymen/värdet på sin investering. Till detta kommer jaktvärdet i att få jaga på större areal inom viltvårdsområdet.

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Yxskaftkälen 5:40

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 246,7 ha och en medelbonitet om 3,6 m3sk per ha. Totalt virkesförråd om 27 167 m³sk varav 9 639 m³sk är G1 skog och 12 225 m3sk är S1 och S2 skog. Ungefär 76 ha av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 med en volym om ca 13 000 m³sk. Skogens åldersfördelning är någorlunda jämn med en förskjutning mot äldre och yngre skog. Fastigheten är grandominerad (64 %) följt av löv (23 %), contorta (9 %) och tall (4 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Det finns en fäbod (kulturhistorisk lämning) på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Yxskaftkälens norra viltvårdsområde som omfattar ca 4 800 ha.

Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Yxskaftkälen 5:40

Ägare

Martin Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 348,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 246,7 ha
Myr/kärr/mosse 95,9 ha
Inägomark 1,3 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Summa: 345,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 355 000 kr
Skogsimpediment 161 000 kr
Summa: 3 516 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning på fastigheten om 170 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier