Yxskaftkälen 5:50

Skogsskifte i Yxskaftkälen
Areal: 145 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Anbudsdag: 4/7 2022
Väl arronderad med 89 ha produktiv skogsmark, 9 076 m³sk. Jakt i VVO om 4 800 ha.

Obebyggd och väl arronderad skogsfastighet med god tillväxt och bra jaktmöjligheter! Fastigheten är belägen ca två mil väster om Strömsund och har en total areal om ca 145 ha, varav ca 89 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar främst på stor andel tillväxt skog, men även viss del äldre skog. Årlig tillväxt om ca 386 m³sk/år. Totalt virkesförråd om 9 076 m³sk, varav 5 170 m³sk är G1-skog och 1 530 m³sk är S1-skog. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter då den ingår i Yxskaftkälens norra viltvårdsområde som innefattar jakt på ca 4 800 ha.

Fastigheten med dess stora andel tillväxtskog och goda jaktmöjligheter, bör passa dig som söker en fastighet för kapitalplacering/investering kryddad med jaktmöjligheter på större areal i klassiska älgmarker. ​​

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Yxskaftkälen 5:50

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2021 av Norra Skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 88,9 ha och har ett virkesförråd om 9 076 m³sk varav 1 539 m³sk är S1 skog. Trädslagsfördelningen är tall (21 %), gran (37 %), löv (24 %) och contorta (19 %).

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning om 1,1 ha och hjälpplantering om 3,8 ha. Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper eller forn- och kulturlämningar. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Yxskaftkälens norra viltvårdsområde som omfattar ca 4 800 ha. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Yxskaftkälen 5:50

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 142,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 88,9 ha
Impediment 56,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 145,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 959 000 kr
Skogsimpediment 101 000 kr
Summa: 1 060 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier