Yxskaftkälen 9:1, del av

Virkesrikt skifte i Yxskaftkälen
Areal: 211 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 900 000 SEK
Anbudsdag: 16/10 2023
Skog med god tillväxt i ett skifte. Jakt i viltvårdsområde på 4 800 ha.

Skogsfastighet med högt virkesförråd och god tillväxt! Totalt virkesförråd om 19 970 m³sk, varav 6 609 m³sk är G1 skog och 12 631 m³sk är S1- och S2 skog. Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande markområde har en fin åldersklassfördelning med både äldre avverkningsbar skog samt stor andel skog på tillväxt. Idag är den årliga tillväxten ca 859 m³sk! Fastigheten är obebyggd och belägen ca 2 mil väster om Strömsund. Total areal om ca 211 ha, varav ca 151 ha produktiv skogsmark med ett väl utbyggt vägnät. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i Yxskaftkälens norra viltvårdsområde som förfogar över ca 4 800 ha.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Yxskaftkälen 9:1, del av

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2023 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 151 ha med en medelbonitet om 4,9 m³sk per ha. Totalt virkesförråd om 19 970 m³sk varav 6 609 m³sk är G1 skog och 12 631 m³sk är S1 och S2 skog. Trädslagsblandning med gran (31 %), contorta (29 %), tall (23 %) och löv (17 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av markberedning och plantering om 4,9 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns idag fem fångstgropar på fastigheten. Det finns inga nyckelbiotoper eller andra områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Yxskaftkälens norra viltvårdsområde som omfattar ca 4 800 ha. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per per tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i Brännvallsvägen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Yxskaftkälen 9:1, del av

Ägare

Staffan Svensson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 151,0 ha
Myr/kärr/mosse 50,3 ha
Inägomark 1,2 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Övrigmark 1,7 ha
Vatten 5,4 ha
Summa: 211,6 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier