Granshult Västergård

Granshult. Två boenden, 31 ha skog, del mot sjö. Säljes hel eller i delar. Jakt och fiske.
Areal: 43 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 800 000 SEK
Visning:
2/6 2019
Vänligen anmäl ert deltagande.
Som en oas mitt i den Småländska storskogen ligger byn Granshult, bebodd redan under stenåldern. Före Laga skiftet 1857 låg alla hus tätt tillsamman i mitten av byn. Det gamla huset på Granshult 2:3 är förmodligen flyttat vid skiftet. Vid renovering såg man att stockarna var märkta ordentligt. Huset kan i sin ursprungliga form vara från 1700-talet. Granshult ståtar med en höjd av 319 meter över havet och är en vacker by med husen placerade på kullarna.

Granshult har under de senaste 10 åren gått från att vara en inslumrande by med en hel del tomma hus, till att bli en aktiv by med inflyttning och här bor nu flera barnfamiljer och yngre familjer.

Granshult 2:3, Västergård, omfattar totalt ca 43 ha varav huvuddelen utgör skogsmark. Byggnationen är naturskönt belägen omgiven av öppna åkrar och vackra betesmarker. Med två bostadsbyggnader ger gården möjligheter till olika former av verksamhet, generationsboende etc. Övriga byggnader utgörs av garage/vedbod med ombyggnadsmöjligheter, äldre timrad f.d. ladugård samt ytterligare någon komplementbyggnad.

Fastigheten är fördelad på tre skiften med hemskifte inkluderade byggnader samt åker och betesmark, skogsskifte i anslutning till vägen mot Hörjesås samt skogsskifte anslutande till Kolvesjö. Vid sjökanten finns resterna av en gammal bod, en spång leder ut i vattnet och ute i sjön kan man ligga och sola på badflotten.

Skogen om ca 31 ha är mest inriktad på produktion av gran och tall men efter stormarna Gudrun och Per gavs det oanade möjligheter att göra skogen vackrare, intressantare och mer spännande. Så den är planerad efter att vara rolig att jobba med, att vara i och så småningom bli ett smycke i granskogen.

Jordbruksmarken omfattar ca 10,5 ha och brukas både för slåtter samt bete. Jakträtt och fiskerätt följer fastigheten.

Möjlighet att förvärva fastigheten hel eller i delar.

Avstånd till Vetlanda ca 30 km, Åseda ca 22,5 km och Växjö ca 48 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (61)

Foto: Henrik Gunnarsson Areal, Claes Arvidsson Areal och Eva Magnusson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Genuin och stilfullt renoverad Mangårdsbyggnad, förmodligen ursprungligen uppförd ca 1850-talet samt tillbyggd och ombyggd under början av 1980-talet. Större renovering genomförd 2016. Stomme av timmer och trä, torpargrund, fasad med stående röd träpanel och tak med papp från 2012. Taxerad boyta om 137 m², byggnadsarea om ca 5,6 m x 12,8 m, tillbyggnad om ca 3,9 m x 5,3 m samt inglasad veranda om ca 2,8 m x 4,3 m.

Uppvärmning via vattenburet värmesystem från värmepump med jordvärmeslingor och borrat hål. Vatten från borrad brunn, avlopp till trekammarbrunn med infiltration från hösten 2018.

Nedervåningen innefattar entré med trägolv, badrum/tvättstuga med dusch samt kakel och klinker, platsbyggt kök med inredning från Himle kök samt vedspis, öppet till glasveranda/matrum med härlig utsikt över trädgård och ängsmarker. Entré, badrum, kök och uterum totalrenoverade 2016 med bl.a. installerad golvvärme. Härligt vardagsrum med äldre trätak samt stor, öppen spis med inbyggt luftintag för bästa effekt. Vidare in till sovrum/arbetsrum med utgång till altan.

Övervåningen innefattar liten trapphall, kammare med öppen spis, allrum med synliga takbjälkar samt sovrum.

Modern bostadsbyggnad med den äldre charmen bevarad i form av gamla dörrar, beslag, handtag och skurgolv.

Uthyrningshuset

Bostadsbyggnad uppförd 1986 samt därefter tillbyggd. Stomme av trä, fasad med röd träpanel, gjuten platta samt del av källare. Tak med papp, omlagt 2012. Taxerad boyta om 119 m² och biyta om 35 m². Byggnadsarea ca 6 m x 22,7 m. Uppvärmning, vatten och avlopp gemensamt med Mangårdsbyggnaden.

Innefattar entré med tvättstuga samt anslutande badrum/wc med dusch. Vidare in till öppet allrum/kök med utgång till altan, vedkamin och trapp till källare. Stort allrum/ateljé med trägolv, alt. nyttjas som rejält sovrum. Sovavdelning med hall, tre sovrum samt garderob/förråd.

Källare med fint badrum med kakel och klinker, dusch och elektrisk golvvärme, bastu samt skrubb/förråd.

Grovkällaren med ingång utifrån och gjutet golv innefattar utrymme för värmepump Thermia

Diplomat Optimum från 2010, vedpanna (ej i bruk), vattenfilter etc.

Energideklaration

Finns upprättade för båda bostäderna.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Gammal ladugårdsbyggnad i enklare skick uppförd i grånat timmer under nylagt (2018) sticketak. El, ej vatten. Byggnadsarea ca 5,5 m x 11,3 m. Innefattar redskapsbod med gjutet golv samt förrådsutrymmen. Vidbyggt utedass.

Garage/vedbod

Byggnad uppförd på 1980-talet med stomme av trä, plåttak och gjuten platta. Fasad med stående, röd träpanel. El, ej vatten. Byggnadsarea ca 4,5 m x 15,6 m. Innefattar två delar, dels garage med plats för en personbil, dels vedförråd etc. med högre takhöjd. Ev. möjligt att bygga om till stall för två hästar eller lite får på lösdrift.

Ugnshuset

Byggnad i trä under plåttak med delvis gjutet golv och delvis jordgolv. Ej el eller vatten. Byggnadsarea ca 4 m x 9,2 m. Halva huset vedbod, halva nyttjat som ugn för härdning av keramik etc.

Jordkällare

Stensatt jordkällare med äldre tegeltak. El/belysning, ej vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Väl samlad kring gårdens byggnadscentrum ligger jordbruksmarken vilken omfattar båda åkermark samt härliga betes- och hagmarker. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 10,6 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 4 ha och arealen betesmark till 7 ha. Jorden muntligt upplåten till 2019-12-31. 6,29 st. stödrätter tillhör fastigheten, och återgår till fastigheten vid nuvarande brukares ev. upphörande.

Skogsmark

Skogen på fastigheten är aktivt brukad, välskött och har god tillgänglighet.

På gården finns två lövhägn. Det ena kallas ”Körsbärsdalen” och är planterad med fågelbär blandad med skogslind och en och annan vildapel. När det regnat rinner en liten bäck in i en damm. I mitten av hägnet är masurbjörk planterad. Den är skött enligt konstens regler och kan ju ge rejäl utdelning en vacker dag. I södra delen växer björk. Där är planterat en snabbväxande variant som både ger hög produktion och stamkvistat för att ge extra fägnad för ögat. Allt är hägnat för att skydda mot viltskador.

Vidare finns lärk också lärk planterat och även ett mindre hägn med vildapel på Pisa Vånge.

Vid porten till skogen är en stig anlagd som först går genom björkskog fram till ett litet berg med sittplatser och bord och sedan in i mörkare skog och förbi en gräsbevuxen göl, där gärna älgarna vilar.

Här finns Lärkskog, Ekskog, Vildapelskog, Björkskog, Sumpskog, Produktionsskog av gran, Produktionsskog av tall och snårskog. Några av dem har inte någon imponerande storlek, men ändå.

Skogsmarken har bra bonitet och domineras av växande ungskogar och gallringsskogar med bra volyms- och värdetillväxt. På fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Areal genom Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 30,8 ha med ett virkesförråd om 2 188 m³sk (71 m³sk/ha). Medel-boniteten är beräknad till 8,8 m³sk/ha och år och trädslagsfördelningen är tall 12%, gran 65%, björk 17% samt övrigt löv och ädellöv 6%. Årlig tillväxt är beräknad till totalt 160 m³sk med hänsyn till föreslagna åtgärder.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakt sker tillsammans med grannfastigheter i större licensområde.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Kolvesjö och Granshultasjön. Viss tillgång på kräftor.

Övrigt

Stigen som leder ut från trädgården till hagen, går genom betad mark med enebuskar. En riktigt småländsk hage. Den har en rik flora på sommaren och blåsippor vid kanten av ekdungen på våren. På gården finns en Bautasten som är fornminnesmärkt . Det berättas att här hölls julotta 1160 av en munk från Nydala kloster. Delar av den gamla ridvägen mellan Nydala kloster och Kalmar finns även också kvar. Man kan se det från huset och föreställa sig hur munkarna kom ridande i ur och skur med slängkapporna fladdrade.

Här kan man se stenrösen efter förfädernas arbete att plocka sten och göra marken odlingsbar. Stenrösen som är karakteristiska för det småländska landskapet. Den stora eken breder ut sina grenar och ger en vilsam skugga på sommaren.

Se mer bilder på gården mm på säljarens instagramkonto eva_magnusson_konstnar

Mer information om Vetlanda samt Södra Solberga finns på www.vetlanda.se samt www.bygdegardarna.se/sodra-solberga.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Granshult 2:3

Ägare

Eva Magnusson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,8 ha
Inägomark 10,6 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 42,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 757 000 kr
Åkermark 106 000 kr
Betesmark 51 000 kr
Tomtmark 215 000 kr
Bostadsbyggnader 1 304 000 kr
Ekonomibyggnader 126 000 kr
Summa: 2 559 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns sex penninginteckningar uttagna om totalt 910 000 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Korsberga församling (Södra Solberga socken) vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Jag är intresserad av fastigheten Granshult Västergård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning