Ekonomisk rådgivning

För att du ska kunna förvalta och utveckla din verksamhet på bästa sätt behöver du inte bara att ha en god uppfattning om ditt företags ekonomi. Du kan också behöva få råd inför stora, avgörande planer och beslut.

Som dina ekonomiska rådgivare hjälper vi inte bara till med budgetering, investeringskalkylering, driftsplanering och företagsanalyser – vi finns alltid vi din sida som samtalspartner och bollplank.

Med vår långa erfarenhet av jord- och skogsbruk är vi väl förtrogna med frågor som rör allt från skogsekonomi, förvärv och inskrivning till vatten- och vindkraft, bouppteckningar, samägande, avtalsskrivning och bolagsbildning.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier