Integritetspolicy

Areal har uppdaterat sin integritetspolicy gällande hanteringen av personuppgifter
med anledning av GDPR som träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter PUL.

Hur hanterar Areal dina personuppgifter

Vi värnar alltid om kundens integritet. Är du kund hos oss, har du varit kund, tagit
del av våra nyhetsbrev, visat intresse för något av våra förmedlingsobjekt eller våra
trycksaker är det troligt att vi samlat in information om dig. Vi samlar aldrig in mer
uppgifter än vi behöver, vi säljer eller delar aldrig informationen till tredje part.
Undantag kan gälla partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal såsom
t.ex. tryckerier som administrerar utskick. Detta gäller även till myndigheter om de
efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Insamling av data

Vi kan samla in data när du anmäler ditt intresse för en fastighet, beställer
trycksaker eller när du kontaktar oss via vår webbplats, när du kontaktar oss via
mail, telefon, brev eller vid fysiska möten och när du interagerar med oss i sociala
medier.

Vi kan komma att lagra olika typer av information om dig såsom:

Person- & kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer, titel,
arbetsplats.

Betalningsinformation: Organisationsnummer / personnummer, referensperson,
fakturaadress, faktureringsinformation.

Information vid rådgivningsuppdrag: Information om fastigheter du äger,
uppgifter för ditt bokslut och din deklaration m.m.

Automatisk insamling av data

När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i Cookies och
Loggfiler. Denna information är anonymiserad och syftet med insamlingen är att ge
dig en snabbare och bättre upplevelse. Informationen används även för att kunna
mäta och anlysera trafik genom t.ex. Google Analytics.

Var lagras dina uppgifter och hur länge?

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. Dina data sparas så länge som det
krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in. Inom
fastighetsförmedlingen följer vi Mäklarsamfundets rekommendationer för lagring av
data. När det gäller våra rådgivningskunder sparas datat och arkiveras när uppdraget
är slutfört. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas
informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Hur skyddas mina uppgifter?

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi
med både tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi använder krypterade backup-
lösningar.

Vilka rättigheter har jag?

Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna
informationsuppgifter. Du har även rätt att få information om hur vi behandlar dina
uppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss, det kan t.ex. vara att
ändra felaktiga uppgifter, komplettera eller helt och hållet ta bort dina uppgifter. I
det fall dina uppgifter är skyddade genom avtal eller lagstiftning äger vi inte rätten
att ta bort dig ur våra register.

Framtida ändringar av Areals dataskyddspolicy

Areal kan komma att ändra vår dataskyddspolicy, om så sker kommer vi att
underrätta våra kunder via utskick, på vår hemsida areal.se och i sociala medier.

Har du fler frågor gällande vår hantering av data och vår dataskyddspolicy är du
självklart välkommen att höra av dig till oss.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier