Generationsväxling, fastighetsöverlåtelse

Om du planerar att överlåta ditt företag eller din fastighet till någon familjemedlem kan du behöva både rådgivning och en samtalspartner. Det finns så många svåra frågor att ta hänsyn till:

Vem ska ta över? Hur ska skiftet gå till? Hur blir det med den fortsatta driften? Kan man tänka sig en klyvning eller ett samägande? Ska övriga familjemedlemmar kompenseras? Vad händer vid framtida arvsskiften?

Det finns många möjligheter att överlåta företag och fastigheter på ett sätt som är ekonomiskt gynnsamt – både ur ägarens, den tillträdandes och företagets perspektiv – och vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på situation.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier