Fastighetsvärdering

När en jord- och skogsbruksfastighet ska värderas är det viktigt att man inte bara ser till fastighetens framtida avkastningsförmåga, det finns ofta även starka icke-monetära värden att ta hänsyn till.

Med mer än 25 år i branschen har vi – utöver våra professionella kalkylmodeller – både en gedigen marknadskännedom och en bra fingertoppskänsla för vad en viss fastighet är värd i en given tids- och marknadssituation.

Förutom fastighetsvärderingar hjälper vi till med skogsinventering och skogsbruksplanering och rådgivning och förhandlingar vid expropriering, samägande och intrång.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier