Havik

Såld
Areal: 102 ha
Kommun: Eksjö
Objektstyp: Gård
Fastigheten Havik 1:3 i Hult socken, ca 15 km öster om Eksjö, utgör en skogsfastighet om totalt 102 ha med tillhörande jordbruksmark och ekonomibyggnad. Skogsmarken omfattar totalt ca 90 ha med fina tallskogar och ungskogar med bra tillväxt. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 11 950 m³sk och arealen innefattar stor andel växtliga ungskogar och gallringsskogar. Bonitet 7,9 m³sk/ha. Jordbruksmarken omfattar ca 8 ha åker och betesmark. Fastigheten har ca 450 m strandlinje i Skedesjön samt mark på Björkö. Till fastigheten hör även del i ett mindre samfällt område vid Skedesjön med egen brygga och notlada, samt del i fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning