Krångestad

I Gammalkil med 35 ha produktiv skogsmark och 7 484 m3sk.
Areal: 37 ha
Kommun: Linköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2018
Skogsskiftet Krångestad ligger i Gammalkil, är obebyggt och omfattar totalt 37,4 ha, varav 35,1 ha produktiv skogsmark. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 7 484 m3sk. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur. Försäljningsobjektet kommer att avstyckas alternativt fastighetsregleras till köparens fastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 35,1 ha och virkesförrådet till 7 484 m3sk eller 213 m3skper ha. Tall är det dominerande trädslaget med 58 % följt av gran och löv som utgör 40 % respektive 2 %. Medelboniteten beräknas till 7,4 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 3 100 m3sk och sammanlagt ca 4 200 m3sk är slutavverkningsbart. För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvårdorört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS). På skiftet har totalt 2,4 ha klassats som NS. Detta ger en total andel naturvård på 6,8 %, och certifieringskravet är därmed tillgodosett.

Jakt

Jakten blir tillgänglig för ny ägare 2019-07-01. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur samt övrigt småvilt.

Väg

Vägarna till skiftet är gemensamma och har det utförts någon åtgärd i skogen så har respektive ägare återställt vägen.

Fastighetsbildning

Ägarna har lämnat in ansökan om avstyckning från Linköping Krångestad 6:2. Inga pantbrev eller andelar i Valkebo häradsallmänning kommer följa området. Möjlighet finns att ändra ansökan till en fastighetsreglering vid ett senare tillfälle om köparen så önskar.

Rättsförhållande

Fastighet

Linköping Krångestad 6:2, del av

Ägare

Karl Gustav Danielsson 1/4
Håkan Danielsson 1/4
Anders Danielsson 1/4
Magdalena Gryvik 1/12
Victoria Johansson 1/12
Fredrica Carlqvist 1/12

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,1 ha
Skogsimpediment 2,3 ha
Summa: 37,4 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde för det aktuella området saknas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Krångestad och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning