Mårtensdrätt

Obebyggd skogsfastighet 3 mil öster om Jönköping. Välskött och bra vägnät.
Areal: 144 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/3 2020
Mårtensdrätt 1:40 är en trevlig skogsfastighet med goda jaktmöjligheter och ett bra läge 3 mil öster om Jönköping. Fastigheten är välskött och har en sammanhållen areal med bra skogsvägar. Skogsmarken har överlag bra bärighet och förutsättningarna för självföryngring av tall är goda. Möjlighet ges därmed att bedriva ett långsiktigt och kvalitetsinriktat skogsbruk med inriktning på tallproduktion. Total areal är 144 ha varav 141 ha skogsmark. Virkesförråd ca 15 800 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Södra i december 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 140,6 ha och virkesförrådet 15 769 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 76 %, gran 20 % samt löv 4 %. Bonitet 5,9 m3sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt såsom älg, rådjur, vildsvin, räv och hare. Fastigheten ingår i Aneby Älgskötselområde

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Mårtensdrätt 1:40

Ägare

Marita Karlsson 1/7
Per Arvidsson 1/7
Harald Arvidsson 1/7
Tomas Arvidsson 1/7
Ragnhild Palmér 1/7
Britt Arvidsson 1/7
Mårten Arvidsson 1/21
Mattias Arvidsson 1/21
Pierre Arvidsson 1/21

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 142,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 140,6 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 143,7 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde saknas då. Ett nytt sådant kommer att fastställas under 2020 vid s.k. Särskild fastighetstaxering

Inteckningar

Med fastigheten följer 2 st penninginteckningar om totalt 2 960 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jag är intresserad av fastigheten Mårtensdrätt och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning