Pell Pärs buan

Ca 37 ha skogmark vid Järvsö klack strax norr om Kåsjö
Areal: 38 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 750 000 SEK
Tre skogsskiften strax norr om Järvsö med ett virkesförråd om ca 5 000 m3sk. Jakten ingår i Järvsö Östra vvo som omfattar ca 19 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

De områden som säljs består av tre ägofigurer om totalt drygt 37 ha.
Skogsbruksplanen upprättades i april 2017 genom Mellanskogs försorg och har uppdaterats med utförda åtgärder och tillväxtberäknats med tre växtsäsonger.
Markförhållandena är i huvudsak gynnsamma ur drivningssynpunkt med främst friska moränmarker. Skogsbilvägnätet är väl utbyggt.
Markerna är talldominerade och har en stående volym enligt den justerade planen om ca 5 000 m3sk vilket motsvarar ca 135 m3sk/ha vilket är normalt för orten.

Åkermark

På skiftet vid Pell Pärs buan finns ca 0,6 ha inägomark. Marken är öppen men under igenväxning.

Jakt

Marken ingår i Järvsö östra VVO som omfattar ca 19 500 ha. Jakten sker i flera jaktlag.
Kontaktperson: Gunnar Olsson, 0651-40790

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järvsö fiskevårdsområde. Se vidare information på jarvsofvo.se

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kåsjö 6:2, område av

Ägare

Kristina Emretsson 1/2
Nilas Emretsson 1/4
Silje Emretsson 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Inägomark 0,6 ha
Summa: 37,9 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning