Ragnetorp

Produktiv skogsmark om 77 ha, 13 932 m3sk, jakt, fiske och moderna ekonomibyggnader.
Areal: 96 ha
Kommun: Finspång
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/5 2019
Skogsfastigheten Ragnetorp ligger i södra delen av Finspångs kommun vid sjön Glan. Fastigheten omfattar två skiften på totalt 96,3 ha, varav 77,3 ha är produktiv skogsmark, vidare finns också ett hägn med ädellöv och masurbjörk. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 13 932 m3sk. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur samt fiskerätt i Glan. På fastigheten finns tre ekonomibyggnader och två sjöbodar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Verkstaden är uppförd 2005 i stomme av trä med brädfodrad fasad på platta under tak av lertegel. Enligt taxeringen är byggnadsytan 91 kvm. På nedre plan finns på ett stort rum med pentry, hall, pannrum, garage och wc/dusch. På loftet finns ett kontor och ett övernattningsrum. Det finns golvvärme på samtliga planen som kopplad till en vedpanna från Nibe med tre ackumulatortankar på vardera 500 liter. Vatten från borrad brunn och enskilt avlopp.

Förrådet uppfördes 2010 och har en stomme av trä med glespanel på plint under tak av plåt. Mindre förrådsbyggnad med brädgolv.

Finns även ett traktorgarage som är en träbyggnad med tegeltak med renoveringsbehov.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen uppgår till 3,4 ha enligt skogsbruksplanen. Arealen är inte utarrenderad och stödrätter saknas.

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 77,3 ha och virkesförrådet till 13 932 m3sk eller 180 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 53 % följt av gran och löv som utgör 24 % respektive 23 %.

Medelboniteten beräknas till 7 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 5 300 m3sk och sammanlagt ca 5 900 m3sk är slutavverkningsbart. För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård- orört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS). På fastigheten har totalt 6,5 ha klassats som NS och NO. Detta ger en total andel naturvård på 8,4 %, och certifieringskravet är därmed tillgodosett.

Enligt Skogsvårdslagen så får en fastighet som består av 50 ha till 100 ha produktiv skogsmark inte ha mer än 50 ha kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 18,8 ha.

Skogen har ett taxeringsvärde på 4 332 000 kr för taxeringsåret 2017 detta baseras på arealen 68 ha och virkesförrådet 195 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper, biotopskydd och naturvårdsavtal

Fastigheten berörs av tre nyckelbiotoper, två biotopskydd och ett naturvårdsavtal.

Lövhägn

På fastigheten finns ett lövhägn på ca 10 ha som uppfördes under nittiotalet. I hägnet finns masurbjörk, vresalm, ek, lönn, bok m.m. Kontakta ansvarig mäklare för mer information. Det finns möjlighet att få rådgivning och skötselbidrag från Skogsstyrelsen. Se www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/adellovsstod för ytterligare information. Hägnet står idag öppet och kräver underhåll för att stängas igen. Nuvarande ägare kommer ej ta bort staketet utan det följer fastigheten.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur samt sporadiskt med dovvilt.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Glan och Lillsjön. Fisket i Glan för Ragnetorps by är samfällt och fastigheten har andelen 28 %. Se även www.glansfvo.se för mera information.

Samfällighet vid Glan

Vid stranden till Glan finns en samfällighet där fastigheten har två mindre sjöbodar med renoveringsbehov.

Rättsförhållande

Fastighet

Finspång Ragnetorp 1:2

Ägare

Anna Kindstrand 1/4
Adam Kindstrand 1/4
Claes Kindstrand 1/4
Caroline Dieker 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 92,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,3 ha
Impediment 5,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 3,4 ha
Övrigmark 9,7 ha
Vatten 1,7 ha
Summa: 98,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 332 000 kr
Skogsimpediment 44 000 kr
Betesmark 17 000 kr
Skog med restriktion 57 000 kr
Ekonomibyggnader 104 000 kr
Summa: 4 554 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 900 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Ragnetorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning