Skattegården

Skattegården är en skogsdominerad gård med mycket välskött gårdscentrum beläget i Spethult öster om Tibro.
Areal: 68 ha
Kommun: Tibro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 200 000 SEK
Visning:
14/5 2018
Skattegården är en skogsdominerad gård med mycket välskött gårdscentrum beläget i Spethult öster om Tibro. Markerna uppgår till 68 ha fördelat på 57 ha skogsmark med bra tillväxt, 6 ha inägomark samt 5 ha övrig mark. Skattegårdens gårdscentrum utgörs av en rymlig och välhållen bostadsbyggnad samt välbyggd höghusladugård med generösa utrymmen.

Då skogsmarken är belägen i flera skiften, huvudsakligen en bit från gårdscentrum, kommer möjlighet ges att lägga bud på skogsdel och gårdscentrum för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (46)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Skattegårdens bostad är i bra skick, uppförd 1924 med timmerstomme på torpargrund och lertegel på taket. Utvändigt är byggnaden beklädd med träpanel och fönstren är av typen isolerglas med kasett. Boendet omfattar en ungefärlig boarea om ca 170 kvm inkluderat tillbyggnadsytan om 44 kvm. Bottenvåningen via ingång från huvudentrén rymmer följande rumsindelning. Först når man en hall med uppgång till övre plan. Till vänster om hallen finns vardagsrummet som är i två delar, båda med kakelugn. Kakelugnarna har provtrycks men de behöver åtgärdas innan de tas i bruk. Till höger om hallen ligger ett allrum som leder vidare till köket som har utrustning från 1983. Från köket når man en altan i västerläge.

1989-1990 uppfördes en tillbyggnad som rymmer entréhall, stort och ljust badrum med wc, tvättställ, hörnbadkar och duschplats och elgolvvärme, en tvättstuga med tvättmaskin samt ett kontor.

Övre plan har en möblerbar hall samt 3 sovrum, varav ett lite större samt två mindre. Här finns även ett badrum med wc, tvättställ och duschplats.
Under huvuddelen av huset finns en inredd källare med gillestuga, sovrum med garderober, toalett med vattenburen golvvärme ,en äldre tvättstuga och en matkällare. I källaren finns också ett pannrum med bostadens värmekälla som är en Baxi vedpanna från 2002 med elpatron kopplat till tre stycken ackumulatortankar. I pannrummet finns vedförråd och vedinkast. Eget avloppssystem, septiktank med markbädd anlagd 2013. Egen grävd vattenbrunn där det finns ett reningsverk men som ej är inkopplat. Fiber finns installerat, liksom larm som även är inkopplat i ladugården.

Trevlig tomt med flera fruktträd och en användbar jordkällare i gott skick.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Välbyggd höghusladugård i mycket bra skick uppförd under 1950-talet. Byggnadsmåtten är drygt 40x12 meter. Före detta djurdel som är under ombyggnation till verkstad och garage med tvättdel och med uppvärmning via nyare luftvärmepump. Här finns även verktygsförråd, lagringsutrymmen samt färgbod.
Ovan djurdelen finns generösa utrymmen för lagring av olika material eller som arbetsyta. Logdelen har gjuten platta med gott om plats för maskinförvaring som nås via två stora portar på byggnadens långsida. I byggnaden finns även en äldre spannmålsdel med planlagring, idag använd som förvaringsutrymmen.
Byggnaden har tegelsatt djurdel, trästomme och plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Skattegården omfattar 56,7 ha produktiv skogsmark med bra bonitet och tillväxt. Skogsmarken har en intressant åldersfördelning med stor andel gallringsskog i ett bra tillxäxtstadie. Under planperioden föreslås avverkning på 1 365 m3 sk, i huvudsak gallringar. Virkesförrådet bedöms uppgå till 7 600 m3sk, enligt skogsbruksplan upprättad mars 2018. Detta gör att Skattegården idag har ett genomsnittligt virkesförråd på 134 m3sk/ha. Boniteten uppgår till höga 9,5 m3sk
och den löpande tillväxten är beräknad till knappt 400 m3sk/år. Trädslagsfördelningen är tall 10 %, gran 74 %, björk 11 % samt löv 5 %.

Informationen är hämtad ur bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2018.

Åker- och betesmark

Gården omfattar sammanlagt ca 4,8 ha åkermark samt 1 ha betesmark. Den öppna marken är belägen på båda sidor om vägen, i anslutning till gårdscentrum. Marken är utarrenderad till och med 2019-03-14 mot en arrendeavgift om 8 560 kr. Stödrätter motsvarande 5,92 ha finns och tillfaller markägaren vid arrendets upphörande.

Jakt och fiske

Det finns flera jaktbara viltslag på fastigheten och tillgången på vilt bedöms som god där rådjur, älg och vildsvin är vanligast förekommande. Jakten är tillgänglig för köparen vid tillträdet. Skattegården har även fiskerätt i sjön Örlen där det bland annat finns tillgång till signalkräfta.

Rättsförhållande

Fastighet

Tibro Spethult 1:36

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,7 ha
Impediment 4,1 ha
Inägomark 6,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 68,2 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 785 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Bud senast

2018-05-28
För mer information se prospekt

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Jag är intresserad av fastigheten Skattegården och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning