Stavsäng

Jaktparadis vid Vänern.
Areal: 206 ha
Kommun: Mariestad
Objektstyp: Gård
Prisidé: 22 500 000 SEK
Självständig och representativ egendom, belägen norr om Mariestad i Västra Götalands län. Stavsäng omfattar drygt 200 hektar landareal, samlad i en sällsynt välarronderad figur med 7 km eget vägnät och Vänern som granne i väster. Egendomen erbjuder jakt i enastående miljö där framförallt vildsvinsjakten är utöver det vanliga. Därtill finns gott om övrigt vilt och sjöfågel samt egen båthamn och fiske i Vänern. Skogsmark med bördiga granskogar som kombineras med lövskogsdominerade områden utmed sjön. Bekvämt boende i välhållen och rymlig bostad, belägen mitt i egendomen och omgiven av övrig byggnation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (30)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gedigen mangårdsbyggnad i 1,5 plan som totalrenoverades mellan åren 2007 - 2008. Uppvärmning sker via bergvärmepump med två borrhål om ca 92 meter vardera. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration och enskilt vatten från djupborrad brunn med installerade vattenfilter. Byggnaden är uppförd på krypgrund med timrad stomme och fasad av stående träpanel. På taket ligger enkupigt lertegel samt tegelmönstrad plåt på tillbyggda fronter. Fönster av typen treglas isolerfönster.

Markplan har en delvis öppen planlösning med köksingång via altan till entréhall med eluppvärmt klinkergolv. Till höger finns helkaklat och golvuppvärmt badrum med wc, handfat och duschplats. Intill badrummet ligger grovköket med tvättmaskin, tvättbänk och gott om förvaringsskåp och övriga förvaringsutrymmen. Här finns även filtreringsanläggningen för inkommande vatten. Köket är ett Myresjökök från -08 med vitmålade luckor och massiva ekbänkskivor. Köket är fullutrustat med moderna vitvaror samt ett extra kolfilter för renare vattenkvalité. Genom den öppna hallen når man sedan vardagsrum och sällskapsrum i öppen miljö och med utgång till inglasat uterum i västerläge. Huvudentré med entréhall och trapp till övre plan. Ovanvåningen har en stor och möblerbar hall med plats för både kontor och tv-hörna. Två sovrum samt två isloerade snedgarderober. Badrummet på övre plan är utrustat med wc, duschplats och handfat och inrett med helkaklade ytskikt och elburen golvvärme. Golven i markplan är av solid ek och på övre plan av solid furu. Virket till furugolven är hämtat från Stavsängs egna skogar. Bostaden är även utrustad med centraldamsugare och åskskydd samt tre eldstäder, dock ej besiktigade. Kring huset finns flera tilltalande uteplatser, delvis öppna och delvis överbygda med tak.

Stavsängs mangårdsbyggnad utgör ett högklassigt boende i centrum av egendomen.

Torpstuga

På en liten kulle med vy över inägomarken ligger denna bostad, uppförd på torpargrund med timrad stomme, träfasad och tegeltak. I markplan finns kök med järnspis samt två rum. Övre plan har en hall samt två rum med tillhörande sidogaderober. Byggnaden saknar fungerande VA och är i behov av invändig renovering. Med dess stilfulla yttre karaktär och läge, kan denna bostad bli en mycket inbjudande gäststuga eller boende för uthyrning.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rejäl byggnad om ca 1 000 kvm (14 * 72 meter) under plåttak. Äldre djurdel med murade och vitputsade väggar. Båsinredning för nötkreatur samt separat häststall med bra takhöjd. Ovan djurdelen finns ränne med råspontat golv och bra förvaringsmöjligheter. Loge/maskinhall i fyra sektioner, varav två med betonggolv. Lämpliga utrymmen för maskinuppställning och övrig förvaring. Övrig del av byggnaden utgörs av vagnslider och övriga förrådsutrymmen.

Hönshuset

På gården finns ett f.d. hönshus i tre plan. Byggnaden har ett välhållet yttre med nymålad träfasad och tak av betongpannor. Inredningen är bevarad från tiden då hönseri bedrevs i byggnaden. Betonggolv på nedre plan och trägolv på plan två och tre.

Övrig

Bakstugan

På tomten finns en äldre och trevlig byggnad under namnet ”Bakstugan”. Byggnaden har en timrad stomme med fasad av stående träpanel och enkupigt lertegel på taket. Invändigt finns två utrymmen som tidigare användes som bakstuga och slaktbod.

Vedskjul m.m.

Vedskjul under tak av enkupigt lertegel med tillhörande utedass. Matkällare på tomten med betonggolv, gjutna väggar samt träpanel ovan jord och tegeltak.

Skog och mark

Skogsmark

Stavsängs skogar varierar sig från lövdominerade bestånd utmed Vänerns strand som övergår i högproducerande granskogar. De bördiga markförhållandena ger otroligt höga virkesförråd med bestånd om över 500 m3sk/ha. Den sammanlagda skogsmarksarealen uppgår till ca 145 ha med ett virkesförråd om ca
28 000 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 190 m3sk/ha. Bonitet om 9,1 m3sk och den löpande tillväxten är beräknad till drygt 600 m3sk/år, över de närmsta tio åren. Virkesförrådet består till ca 60 % av gran, 4 % av tall och ca 36 % av löv/ädellöv, där ek står för ca 14 %.

Skogen brukas aktivt med planterade ungskogar av förädlat plantmaterial. Intill Vänern har man aktivt skapat ett större lövskogsbestånd där ek utgör huvudskikt och självföryngrad bok, björk och ek röjts fram ur underskiktet. Det föreligger ett röjningsbehov om ca 30 ha, främst som lövröjning i de planterade ungskogarna. Drivningsförhållande är mycket goda med huvudsakligen frisk skogsmark i lätt kuperad terräng. Det utvecklade systemet av skogsdiken ger bra vattenavrinning och bättre produktionsförutsättningar. Med ca 7 km egna skogsbilvägar är även tillgängligheten mycket god, såväl för transporter som för inspektionsrundor.

Inom avdelning 2 enligt skogskartan, finns en nyckelbiotop avseende ädellövskog. I avdelning 34 finns ett fornminne som utgörs av en torplämning.

Jakt och fiske

En av Stavsängs mest framstående egenskaper är den goda tillgången till vilt med synnerligen rika stammar av rådjur och gris, men även älg, hare, bäver och en mängd olika sjöfåglar. Älgjakten bedrivs idag enskilt, men licens söks tillsammans med en grannfastighet, vilket ger Stavsäng en vuxen älg vart tredje år. Egendomen med dess brutna och varierande landskap, fritt från allmänna vägar och med Vänern som gräns i väster, ger trevliga och spännande jakter i olika former. Jakträtten är fri för ny ägare på tillträdesdagen.

Strandlinjen mäter ca 1,5 km och därtill omfattar Stavsäng även ett vattenområde om ca 28 ha i Vänern. Detta medger även goda fiskemöjligheter, där lax, öring, gös och gädda är några av de 35 olika fiskearter som lever i Vänern. Vid Vänern finns även en liten strandstuga med braskamin samt en båthamn som ligger insynsskyddad i vassen.

Anläggning av våtmark

Nuvarande ägare har beviljats tillstånd att anlägga en våtmark om ca 2 ha i den nordöstra delen av åkermarken. Investeringen är budgeterad till
400 000 kr och Länsstyresen har beviljat stöd inom landsbygdsprogrammet med 360 000 kr. Säljaren överlåter tillstånd och beslutat stöd till ny ägare av Stavsäng. Arbetet skall utföras under år 2019 för att stöd skall erhållas.

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för ytterligare information.

Åkermark

Till Stavsäng finns sammanlagt ca 45 ha väl samlad åkermark, huvudsakligen av bördig lera. Av den totala arealen återfinns ca 26 ha i två rejäla och rationella skiften. Ca 35 ha är täckdikade under början av 2000-talet. Övrig mark är dränerad med öppna diken. 34 ha av åkermarken är utarrenderad till 2022-03-14 och inbringar ett årligt arrende om 64 700 kr exkl moms. EU-stödrätterna nyttjas av arrendatorn under arrendeperioden och överlåtes vederlagsfritt till köparen, vid arrendatorns frånträde. Ca 9 ha av åkermarken fördelar sig i mindre brukningsskiften med öppna diken. Nuvarande ägare har beviljats tillstånd att plantera denna areal med skog. Tillståndet överlåtes till ny ägare av Stavsäng. Den aktuella marken ligger för närvarande som plöjd träda och EU-stöd för denna areal söks av ägaren.

Rättsförhållande

Fastighet

MARIESTAD STAVSÄNG 2:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 203,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 144,8 ha
Åkermark 45,2 ha
Övrigmark 12,0 ha
Väg och kraftledning 4,0 ha
Vatten 27,7 ha
Summa: 233,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 7 235 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Åkermark 2 672 000 kr
Tomtmark 70 000 kr
Bostadsbyggnader 520 000 kr
Ekonomibyggnader 112 000 kr
Summa: 10 630 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 11 308 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Stavsäng och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning