Stenudden-Avan

Gårdsställe och sommarstugor alldeles vid älven, åker, skog med 4 517 m3sk och jakt.
Areal: 50 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 750 000 SEK
Anbudsdag: 15/10 2018
Visning:
24/9 kl 17:30-18:15
27/9 kl 17:30-18:15
Gård i Stenudden med mycket fint läge och med utsikt över Luleälven. Största delen av fastigheten är samlat i ett skifte som sträcker sig från Bodberget i väster över åkermarken och ner till gården och älven. Byggnaderna utgörs av bostadshus, bagarstuga och ekonomibyggnader. På egna tomter med bästa läge mot älven finns det dessutom två sommarstugor. Skogsmarken uppgår till 30,1 ha och virkesförrådet har uppskattats till 4 517 m3sk där huvudparten utgörs av slutavverkningsmogen skog och bördiga ungskogar. Åkermarken som brukas av lantbrukare i närområdet uppgår till 17 ha och ligger till största del i anslutning till gården. Jakten på fastigheten ingår i Avans Jaktvårdsförening vilka jagar på totalt 4 000 ha.

Möjlighet finns att köpa gården i sin helhet eller i delar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Välbevarat bostadshus i 1 1/2 plan, byggnaden helrenoverades på 1960-70 talet. Planlösningen i markplan är hall, kök och matplats, WC med dusch och vardagsrum. På övre plan finns hall, två rum och klädkammare.

Uppvärmning genom elradiatorer samt kökspanna. Kökspannans funktion är osäker, eftersom den inte är besiktigad. Fönster av 2-glas. Vatten från Stenuddens vattenförening och enskild avloppsbrunn. Avloppsanläggningen och tillhörande rörsystem är inte godkänt för användning. Träfasad och tak av tegel. Byggnaden mäter 5,8 x 12,5 m.

Bagarstuga

Inredd med hall, WC, kök med matplats och ett sovrum. Uppvärmning genom elradiatorer och kökspanna. Kökspannans funktion är osäker. Fönster av 2-glas. Plåttak och träfasad.

Sommarstugor

På egna tomter, Avan 4:42 och 4:43, med bästa läget mot älven finns två sommarstugor. Byggnaderna har sommarvatten men saknar avlopp och nås genom den gemensamma infartsvägen till gården och intilliggande fastighet. Fastigheterna har vägservitut för infartsvägen.

Den vita stugan har en byggnadsarea på ca 30 kvm och är uppförd i trä med plåttak och f önster av 2-glas.

Den röda stugan är inredd med hall, vardagsrum, kök, utrymme för dusch och ett sovrum. Hall, duschutrymmet och sovrummet är tillbyggt i omgångar och inte helt färdigställda. Byggnadsarean är ca 55 kvm.

Byggnaderna är i dåligt skick.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad och delas ut på visningarna.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad som på senare tid använts som förråd. Byggnadsarea är 200 kvm, 8 x 25 m.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt mätning i skogsbruksplanen uppgår åkermarken till totalt 17 ha. Där den största delen ligger i direkt anslutning till gården. Åkermarken arrenderas av lantbrukare i närområdet. Arrendeavtalet är tecknat på fem år och gäller till och med 11 mars 2020. Arrendeavgiften är 6 532 kr/år exkl. moms.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre Skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 30,1 ha och virkesförrådet har uppskattats till 4 517 m3sk. Trädslagsfördelningen är 45% tall, 31% gran och 23% löv. Medelbonitet 4,2 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheterna Avan 4:13 och 12:14 ingår i Avans jaktvårdsförening där Tommy Andersson är ordförande. Jakten bedrivs på ca 4 000 ha och älgtilldelningen är i år 7 vuxna älgar och 7 kalvar. Källa: Tommy Andersson.

Rättsförhållande

Fastighet

LULEÅ AVAN 4:13, 12:14, mfl

Ägare

Sonja Lundqvist dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,1 ha
Impediment 4,3 ha
Inägomark 17,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 52,6 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärden för respektive fastighet finns i prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Stenudden-Avan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning