Tisslarödjan

I brutet skogslandskap med trevligt gårdscentrum ligger Tisslarödjan.
Areal: 48 ha
Kommun: Götene
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 200 000 SEK
Visning:
15/5 kl 17:30
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
I brutet skogslandskap med trevligt gårdscentrum ligger Tisslarödjan. Gården omfattar 28 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700 m3sk, 14 ha åker samt 3 ha betesmark.
Byggnadsbeståndet utgörs av ett bostadshus uppfört 1972, ett äldre charmigt torp samt flertalet mindre ekonomibyggnader. Tisslarödjan ligger sydost om Holmestad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (35)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostaden på Tisslarödjan är uppförd 1972 och är ett Sjödalshus med källare. Den del av bostaden där tvättstugan och groventrén finns är från 1968 och blev kvar eftera att den gamla bostaden brann ned och den nya uppfördes 1972. Byggnaden är uppförd med trästomme och har 2-glasfönster, lertegeltak och utvändigt beklädnad med träpanel.

Nedre plan rymmer groventré och tvättstuga i tillbyggnaden. Den nyare bostaden har kök med utrustning från när huset byggdes, kontor, hall, badrum renoverat 2015, sovrum med utgång till altan samt ett vardagsrum. Övre plan rymmer en möblerbar hall samt 2 sovrum. Källaren rymmer pannrum med vedpanna från 2005 med 2 st ackumulatortankar om 500 liter vardera.

Eget avloppssystem, septiktank med infiltration från år 2000. Vatten tas ur grävd brunn med godkänt vattenprov från 2017 men där anmärkning finns för lågt pH. Vattenreningsverk och pump finns i jordkällaren.

Småhusbyggnad

Torp

Ca 300 meter nordväst om gårdscentrum ligger ett torp med enkel standard. Byggnaden har indragen el men vatten och avlopp saknas. Torpet har timrad stomme ståendes på torpargrund med lertegeltak och enkelfönster. Invändigt finns ett vardagsrum med vedkamin, ett sovrum samt ett enkelt kök med vedspis.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård med djurdel samt logdel i två delar med delvis gjuten platta. Ladugården har trästomme och tak av eternit och används idag som förråd eller för mindre maskinförvaring.

Övriga ekonomibyggnader

Inom gårdscentrum finns även följande ekonomibyggnader belägna:
- Garage med plats för två bilar samt en mindre arbetsbod. Plåttak och gjuten platta.
- Mindre maskinhall med grusat golv. Trästomme, träpanel och plåttak.
- Brygghus med timmerstomme och lertegeltak innehållande förrådsutrymmen.
- Hönshus och magasin med tak av tunna betongpannor.
- Vedbod.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Tisslarödjan omfattar sammalagt ca 14 ha åkermark och 2,6 ha betesmark. Åkermarken är behovsdikad och består av flera brukningsskiften med jordart av varierande slag, från mossjordar till lerjordar. Marken är för närvarande utarrenderad. Arrendet är uppsagt och löper ut 2019-03-14. Stödrätter finns motsvarande åkermarsarealen och ingår vid överlåtelsen av fastigheten.

Skogsmark

Tisslarödjan omfattar 28,4 ha produktiv skogsmark av varierande karaktär med bra bonitet och tillväxt. Virkesförrådet består i huvudsak av barrskog och bedöms uppgå till ca 4 700 m3sk, enligt skogsbruksplan upprättad januari 2017 och uppräknad med ett års tillväxt. Detta gör att gården idag har ett genomsnittligt virkesförråd på 160 m3sk/ha vilket motsvarar genomsnittet för området. Boniteten uppgår till höga 9 m3sk och den löpande tillväxten är drygt 160 m3sk/år. Trädslagsfördelningen är tall 75 %, gran 18 %, tall samt löv 7 %.

Informationen är hämtad ur bifogad skogsbruksplan.

Jakt och fiske

Det finns flera jaktbara viltslag på fastigheten och tillgången på vilt bedöms som god där rådjur och älg är vanligast förekommande. Jakten är muntligt upplåten och tillgänglig för köparen 2019-06-30. Älgjakten bedrivs inom älgskötselområde. Eventuell jaktutrustning såsom jakttorn och liknande
tillhör jakträttshavaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Götene Bybacka 9:1

Ägare

Elvi Höög 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 48,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,4 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 17,7 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 48,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 186 000 kr
Skogsimpediment 5 000 kr
Åkermark 1 235 000 kr
Betesmark 64 000 kr
Tomtmark 157 000 kr
Bostadsbyggnader 638 000 kr
Småhusbyggnad 104 000 kr
Summa: 4 389 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 330 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Bud senast

2018-06-01
För mer information se prospekt

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Jag är intresserad av fastigheten Tisslarödjan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning