Tveta

Gård belägen ca 15 km från Växjö. Vackert läge. Förvärva hela, skogen eller gårdscentra.
Areal: 58 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 4/6 2018
Visning:
19/5 kl 14:00
OBS! Anmälan krävs till undertecknad fastighetsmäklare.
30/5 kl 18:00
OBS! Anmälan krävs till undertecknad fastighetsmäklare.
Tveta ligger vackert beläget med behändigt avstånd till Växjö stad. Byn är levande med aktivt jordbruk och pågående nybyggnationer. Nu finns möjlighet att skapa ett framtida boende på bra läge kombinerat med exempelvis djurhållning eller skogsbruk. Försäljningsobjektet erbjuder ett gårdscentra med en enkel stuga, ekonomibyggnader, intilliggande inägomark samt god skogsmark

Försäljningen sker genom anbudsförfarande där möjlighet även finns att lämna anbud på skog och gårdscentra separat.

Prisidé 4 800 000 för hela försäljningsobjektet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stugan

Fint belägen stuga som används till fritidsboende. Yttermått om ca 5,8 x 9,0 m. Taxerad boyta 65 m2. Byggnaden har el indraget från 70-talet. Elradiatorer finns. Byggnaden saknar vatten och avlopp. Byggkonstruktion med pannor, träpanel, timmerstomme, torpargrund och tvåglasfönster.

Man kommer in genom byggnadens entré och vidare in i köket som har en vedspis/bakugn, kombinerad spis/ugn och en kyl. Vidare in i byggnaden finns ett rum med utgång till uteplatsen. Uteplats i västerläge. En trappa upp finns det två möjliga sovrum varav ett har förvaring i en låg snedgarderob. Äldre stil med låg takhöjd. Golven i huset har plastmattor och tygmatta.

Eldstäderna har upplysningsvis inte används på länge och man bör undersöka eldstäderna innan användning.

Energideklaration

Aktuell energideklaration saknas. Säljarna kommer ej att upprätta någon energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Elektricitet 3 000 kr
Försäkring: 1 130 kr
Sophämtning: 1 200 kr
Kommunal fastighetsavgift: 1 830 kr
SUMMA: ca 7 160 kr
Angivna driftskostnader är säljarnas bedömning vid fritidsboende med två personer i hushållet.
OBS! Siffrorna skall ses som mycket ungefärliga. Då huset ej använts eller utrustats för åretruntboende saknas relevant förbrukningsstatistik. Driftskostnaderna för ny ägare kan därför komma att skilja sig betydligt beroende på användning.

Ekonomibyggnader

Ladugård gårdscentra

Yttermått ca 8,7 x 30 m. Plåttak med undertak av stickor, timmerstomme och träpanel. Byggnaden inrymmer sedvanliga utrymmen från tidigare jordbruksdrift. Betonggolv i stalldelen. El finns. Vattentank/pump med äldre vattenkoppssytem i stalldelen. Underhåll/reparationsbehov föreligger.

Uthus/vedbod

Yttermått ca 6,2x12,6 m Plåttak med undertak av stickor och timmerväggar. Har används till förvaring. Underhåll/reparationsbehov föreligger.

Ladugård norra skiftet

Yttermått ca 6,0 x 17,7 m. Eternittak med undertak av stickor. Betonggolv i stalldel. Träfasad. Har används till förvaring. Underhåll/reparationsbehov föreligger.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad genom JABA skog. Skogsbruksplanens fältarbete utfördes i maj 2017. Skogsmarksarealen uppgår till ca 47,2 ha och virkesförrådet bedöms, med tillägg av 2017 års tillväxt, till ca 4 130 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 30 % tall, 54 % gran och 16 % löv. Medelboniteten anges till 7,5 m3sk/ha och år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 354 m3sk. Den löpande tillväxten uppgår vid planens till ca 230 m3sk/år vilket i dagsläget ger en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 6 %.

Fastighetens skogsmark är beläget i två skiften och utgörs av grandominerad skog på god mark. Det finns ett stort röjningsbehov på fastigheten.
Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen så finns det ca 7,8 ha inägomark fördelat på ca 6,5 ha vid gårdscentrat och ca 1,3 ha vid det norra skiftet.

Marken utgörs av åker- och betesmark som är muntligt upplåten till 2018-12-31. Därefter disponerar en ny ägare marken. Inga stödrätter för Gårdsstöd medföljer i försäljningen. Befintliga stängsel tillhör nuvarande brukare och ingår ej i försäljningen.

Naturvärden mm

Det finns en sumpskog registrerad enligt Skogsstyrelsens e-tjänst skogens pärlor.

Jakt

Området erbjuder jakt på älg, småvilt, vildsvin och fågel. Jakten är fri att disponera för en ny ägare efter 2019-06-30. Eventuell jaktutrustning som torn och foderautomater tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår ej i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Växjö Tveta 6:5

Ägare

Johan Nilsson 1/3
Pär Nilsson 1/3
Anders Nilsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 54,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,2 ha
Myr/kärr/mosse 2,5 ha
Inägomark 7,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 58,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 911 000 kr
Skogsimpediment 28 000 kr
Åkermark 307 000 kr
Betesmark 35 000 kr
Tomtmark 88 000 kr
Ekonomibyggnader 147 000 kr
Bostadsbyggnader 156 000 kr
Summa: 1 672 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 335 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Tveta och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning