Vyöni

Budgivning pågår!
Vid Vyönijärvi med 202 ha produktiv skogsmark, 22 822 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 225 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Virkesrik skogsfastighet med gårdsställe i bästa sydvästläge och utsikt över Vyönijärvi. Den produktiva skogsmarken uppgår till 202,6 ha och virkesförrådet till hela 22 822 m3sk. Älgjakten ingår i Vyöni viltvårdsområde med en total areal om 4 300 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (13)

Foto: Greger Sundkvist

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten är bebyggd med bostadshus i 1-plan inredd med sovrum, kök, WC med dusch- och tvättmöjligheter och hall. Byggnaden mäter 4,6 x 8,4 m. Uppvärmning genom elradiatorer. Huset har träfasad, plåttak och fönster av två-glas.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Gården är även bebyggd med äldre bostadshus och ladugård vilka är i stort behov av renovering, samt ett förråd och en lada.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 1,5 ha åker- och betesmark på Fastigheten.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i juni 2016 av Erik Sundström vid Norra Skogsägarna är den produktiva skogsmarksarealen 202,6 ha och virkesförrådet är totalt 22 822 m3sk. Trädslagsfördelningen är 7% tall, 64% gran, 28% löv och 1% lärk. Medelboniteten är 3,1 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten igår Vyöni viltvårdsområde vilka företräds av ordförande Ingemar Emanuelsson. Viltvårdsområdets totala areal uppgår till ca 4 300 ha och deras tilldelning i år är 8 vuxna älgar och 8 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Vyöni 2:3

Ägare

Rune Aili dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 224,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 202,6 ha
Impediment 21,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 1,5 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 226,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 239 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Åkermark 28 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Ekonomibyggnader 6 000 kr
Summa: 2 298 000 kr

Inteckningar

Det finns fem skriftliga inteckningar om totalt 21 000 kronor i Fastigheten. Inteckningarna är förkomna och ansökan om dödning är inlämnad till Lantmäteriet. Inteckningar kan tidigast dödas i slutet av november 2019.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt i Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Vyöni och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning