Areal har ny styrelse

Vid bolagsstämman i slutet av april lämnade Åke Carlsson ordförandeposten och styrelsen på egen begäran. Till ny ordförande valdes Mats Bygge och Tomas Karlsson valdes in som ledamot.

På gång hos Areal

Visa fler