Att äga skog

Att äga skog

Vår kollega Jonas Jonsson ger sin syn på att äga skog i en serie kortfilmer producerade för Skogskunskap.

Här kan du se alla filmer!

Äga skog – varför skog? Äga skog – köpa skog. Äga skog – generationsskifte.

Äga skog – finansiering.

På gång hos Areal

Visa fler