Rådgivning

Tack vare alla uppdrag har vi över åren även fått en gedigen kunskap om den ekonomiska sidan av att äga jord- och skogsbruksfastigheter.

Att vi dessutom alla är utbildade inom jord och skog gör att vi står extra stadigt i myllan. Utöver fastighetsmäklare eller auktoriserade redovisningskonsulter är vi allt från agronomer och lantmästare till skogsmästare, jägmästare, skogstekniker och skogsvetare. Och många av oss äger egna gårdar.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och kan lova att vi som rådgivare kommer att stå nära dig. Vi vet att din gård inte bara är business och att din skog inte bara är siffror. Precis som du har vi våra hjärtan i skog och mark.

I Vadstena finns även Vadstena Bokföringsbyrå med ytterligare 22 medarbetare med vilka vi har ett nära samarbete.

Arrendefrågor

Vill du arrendera ut hela eller delar av ditt jord- eller skogsbruk – eller kanske överlåta hela eller en del av det? Vi ställer gärna upp och diskuterar hur frågan ska lösas på bästa sätt.

Om du vill arrendera ut hjälper dig att hitta rätt arrendator och att upprätta korrekta avtal och om vill du sälja eller överlåta hjälper vi till med alla förvärvs- och inskrivningsfrågor.

Självklart hjälper vi också till med alla myndighetskontakter.

Deklarationer

Det är viktigt att skatteutfallet över tid ska bli så gynnsamt som möjligt för både dig och ditt företag. Därför ser vi till hela din situation när vi ger skatterådgivning och hjälper dig att göra kapitalvinstutredningar m.m.

Men vi kan också hjälpa dig med själva deklarationen. Se till att du betalar rätt skatt i rätt tid och varken missar möjliga avdrag eller gör något fel som kan leda till ovälkomna skattetillägg. Självkart bistår vi dig även i kontakten med olika myndigheter och i eventuella omprövningsärenden.

Ekonomisk rådgivning

För att du ska kunna förvalta och utveckla din verksamhet på bästa sätt behöver du inte bara att ha en god uppfattning om ditt företags ekonomi. Du kan också behöva få råd inför stora, avgörande planer och beslut.

Som dina ekonomiska rådgivare hjälper vi inte bara till med budgetering, investeringskalkylering, driftsplanering och företagsanalyser – vi finns alltid vi din sida som samtalspartner och bollplank.

Med vår långa erfarenhet av jord- och skogsbruk är vi väl förtrogna med frågor som rör allt från skogsekonomi, förvärv och inskrivning till vatten- och vindkraft, bouppteckningar, samägande, avtalsskrivning och bolagsbildning.

EU-rådgivning, SAM-ansökan

Låt oss hjälpa dig att tillsammans komma fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna för din gård och ge dig en prognos för årets stöd.

Vi kan också hjälpa till med förmedling av stödrätter och att göra ansökan av start- och investeringsstöd.

Fastighetsombildning

Vill du köpa till mark som ska läggas samman med din befintliga fastighet eller vill du att din fastighet ska klyvas och delas upp i mindre delar?

Då kan vi hjälpa dig med värderingar, avtal och myndighetskontakter. Vi kan också hjälpa dig att reda ut vilka skattekonsekvenser fastighetsombildningen kan komma att få.

Fastighetsvärdering

När en jord- och skogsbruksfastighet ska värderas är det viktigt kan man inte bara se till fastighetens framtida avkastningsförmåga, det finns ofta även starka icke-monetära värden att ta hänsyn till.

Med mer än 25 år i branschen har vi – utöver våra professionella kalkylmodeller – både en gedigen marknadskännedom och en bra fingertoppskänsla för vad en viss fastighet är värd i en given tids- och marknadssituation.

Förutom fastighetsvärderingar hjälper vi till med skogsinventering och skogsbruksplanering och rådgivning och förhandlingar vid expropriering, samägande och intrång.

Generationsväxling, fastighetsöverlåtelse

Om du planerar att överlåta ditt företag eller din fastighet till någon familjemedlem kan du behöva både rådgivning och en samtalspartner. Det finns så många svåra frågor att ta hänsyn till:

Vem ska ta över? Hur ska skiftet gå till? Hur blir det med den fortsatta driften? Kan man tänka sig en klyvning eller ett samägande? Ska övriga familjemedlemmar kompenseras? Vad händer vid framtida arvsskiften?

Det finns många möjligheter att överlåta företag och fastigheter på ett sätt som är ekonomiskt gynnsamt – både ur ägarens, den tillträdandes och företagets perspektiv – och vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på situation.

Redovisning och bokslut

Tycker du att allt pappersarbete tar för mycket av din tid och att du hellre skulle ägna dig åt din egentliga verksamhet?

Vi kan se till att frigöra tid genom att ta hand om hela, eller delar av, företagets ekonomi. Om du vill kan du få hjälp med allt från den löpande redovisningen och bokslut till löneadministration, total skatterådgivning och myndighetskontakter. Bestäm själv hur mycket hjälp du vill ha så skräddarsyr vi den lösning som passar bäst för dig och ditt företag.

Aktuella kurser

Skatterna i skogen

Förkovra dig i beskattning, företagande samt fastighets- och familjerätt, välkommen till vår grundkurs ”Skatterna i skogen”.
Kursen passar dig som är privat skogsägare, virkesköpare eller annat inom skogsnäringen, bankanställd med inriktning på skoglig rådgivning eller redovisningskonsult.

Senast inkomna fastigheter till försäljning

Areal finns alltid nära dig. Vi har 45 kontor runt om i Sverige bemannade med mäklare & ekonomer som alla är passionerat intresserade av jord och skog.

Sök efter medarbetare & kontor