Bredasten

Åkermark
Areal: 35 ha
Kommun: Ystad
Objektstyp: Åker
Prisidé: 12 500 000 SEK

Ystad Fredriksberg 61:5 är en obebyggd jordbruksfastighet belägen strax öster om Ystad. Fastigheten består till största del av åkermark vilken ligger inom klass 5-7 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare till växtodlingsåret 2024.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Bredasten

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten Ystad Fredriksberg 61:5 är en attraktivt belägen jordbruksfastighet vilken består av en total areal om ca 35 ha. Areal enligt fastighetsregistret är 35 ha varav ca 32,2 ha utgör åkermark och resterande del är vatten/övrig mark. Åkermarken ligger inom jordklass 5-7 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen på fastighetens åkermark bedöms i stort vara tillfredställande.

Åtkomst till fastigheten sker via Bredastensvägen och Vilhelmlsundsvägen.

Fastigheten har del i tre olika dikningsföretag:
- Herrestads säteri
- Bredasten
- Fredriksberg, Carlsfält, Stora Herrestad mosse.

Hydranter samt stamledningar för bevattning av åkermarken finns nedgrävda på fastigheten. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Arrende

Största delen av åkermarken är idag utarrenderad. Arrendeavtalet upphör att gälla 2024-03-14. Den utarrenderade åkermarken om ca 28,8 ha lämnas väl höstplöjd. Resterande del av åkermarken överlämnas i befintligt skick (träda idag).

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Ystad Fredriksberg 61:5

Ägare

Caroline Lindgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Åkermark 7 547 000 kr
Summa: 7 547 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 5 390 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Martin Lindskog
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier