Åkermark - Håslöv

Söderslättsjord
Areal: 31 ha
Kommun: Vellinge
Objektstyp: Åker
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/5 2024
God åkermark om totalt ca 31 ha belägen i Södra Håslöv.

Lättillgänglig åkermark fördelad på två skiften. Åkermarken ligger inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Åkermark - Håslöv

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Attila Mag & Andreas Wahn

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den saluförda arealen utgörs till 30,8 ha av åkermark enligt SAM. Marken är fördelad på två rationella skiften. Åkermarken ligger inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen varav den största delen inom klass 10. Dräneringen bedöms tillfredsställande.

Försäljning av området sker antingen genom fastighetsreglering i sin helhet till av köparen ägd fastighet i Vellinge kommun alternativt kan lagfart sökas på Södra Håslöv 11:1 eller Södra Håslöv 12:1 för att därefter reglera del av Södra Håslöv 24:1 till denna. Tillträde till området sker efter avlutad lantmäteriförrättning. Kostnaden för lantmäteriförrättningen bekostas av köparen.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på tvåårsavtal till och med 2025-03-13. För mer information kontakta fastighetsmäklaren.

Dikningsföretag

Området har del i dikningsföretaget Södra Håslöv nr 19 m fl hemman

Vattenskyddsområde

Vellinge kommuns vattentäkter vid Vellinge och Stora Hammar-Räng. För mer information se separat dokument.

Översiktsplan

Mindre del av fastigheten är enligt Vellinges översiktsplan, upprättad 2010, planerad för bostäder (Bostäder skede 1, 0-20 år samt bymiljö, positivt till kompletternade bebyggelse).

Rättsförhållande

Fastighet

Vellinge Södra Håslöv 24:1, del av, 11:1, 12:1

Ägare

Elisabeth Göransson 1/2
Tord Göransson 1/2

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde redovisas ej då objektet utgör del av fastighet

Inteckningar

Inga inteckningar följer med området.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier