Åkermark - Rönneberga

Rönneberga
Areal: 28 ha
Kommun: Landskrona
Objektstyp: Åker
Prisidé: 12 000 000 SEK

Del av Landskrona Rönneberga 2:26 om ca 28,5 ha god åkermark belägen strax sydväst om Tågarp utbjudes till försäljning. Åkermarken ligger inom klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen. Möjlighet finns i samband med markförvärvet att köpa till ett modernt kyllager vilket är beläget i anslutning till åkermarken.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Åkermark - Rönneberga

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Kyllager

Möjlighet finns att i samband med förvärvet av den saluförda åkermarken förvärva intilliggande kyllager. Byggnaden består av ett modernt kyllager uppfört 2017 med en byggnadsyta om ca 20 m x 40 m (11.5 m i nockhöjd). Idag är byggnaden uthyrd. Solcellsanläggning, 65 kW, finns installerad på byggnaden. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Skog och mark

Åkermark

Den saluförda åkermarkens areal uppskattas till ca 28,5 ha och ligger inom klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen är fungerande över större delen av arealen. Åkermarken är utarrenderad med ettårs avtal. Möjlighet finns till bevattning av den saluförda åkermarken där man efter överenskommelse med nuvarande ägare kan ta vatten från dammen på stamfastigheten.

Åkermarken nås via grusvägarna Åsvägen och Raka vägen.

Fastigheten har del i dikningsföretaget Nr 2 Rönneberga. På fastigheten finns tre registrerade fornlämningar (boplatser).

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Förvärv genom fastighetsreglering

Åkermarken avser del av fastighet och förvärvas företrädesvis genom fastighetsreglering till annan av köparen ägd fastighet inom Landskrona kommun. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen vid fastighetsreglering. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsreglering av den saluförda åkermarken i november 2023.

Kyllager

Möjlighet finns att i samband med förvärvet av den saluförda åkermarken förvärva intilliggande kyllager. Byggnaden består av ett modernt kyllager uppfört 2017 med en byggnadsyta om ca 20 m x 40 m (11.5 m i nockhöjd). Idag är byggnaden uthyrd. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Landskrona Rönneberga 2:26

Ägare

Ingemar Persson 1/1

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet är taxeringsvärdet beräknat. Åkermarken beräknade taxeringsvärde är ca 8 000 000 kr.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier