Åkermark - Rönneberga

Areal: 39 ha
Kommun: Landskrona
Objektstyp: Åker
Prisidé: 16 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2020
Del av Landskrona Rönneberga 2:26 om ca 39 ha god åkermark belägen strax sydväst om Tågarp utbjudes till försäljning. Åkermarken ligger till största del klass 9-⁠10 enligt den fysiska riksplaneringen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den saluförda åkermarken ligger till ungefär häften inom klass 10 och hälften inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen samt en liten del inom klass 8. Dräneringen är väl fungerande över större delen av arealen. Stödrätter motsvarande saluförd åkerareal ingår utan särskilt vederlag. Nuvarande ägare odlar detta växtodlingsår spannmål och rödbetor på åkermarken. En köpare medges vederlagsfri nyttjanderätt till området efter avslutad skörd. Äldre markkartering finns upprättad, för mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Förvärv genom fastighetsreglering

Åkermarken avser del av fastighet och förvärvas företrädesvis genom fastighetsreglering till annan av köparen ägd fastighet inom Landskrona kommun. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen vid fastighetsreglering.

Förhandsbesked

På fastigheten finns ett äldre positivt förhandsbesked från Landskrona kommun (2006) om uppförande av enbostadshus. Tänkt placering för tomten är i den södra delen med fantastisk utsikt slättlandskapet och Öresund. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Landskrona Rönneberga 2:26, del av

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet är taxeringsvärdet beräknat. Åkermark 8 007 830 kr.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning