Åkermark - Skegrie

Areal: 26 ha
Kommun: Trelleborg
Objektstyp: Åker
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2021
Trelleborg Skegrie 13:3, 16:11 är obebyggda fastigheter och består av totalt ca 26 ha god åkermark. Åkermarken ligger inom klass 6-10 med största del inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2022.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (15)

Foto: Husfoto och Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheterna Trelleborg Skegrie 13:3, 16:11 består av en total areal om ca 26 ha god åkermark. Areal enligt fastighetsregistret är ca 25,88 ha och åkerareal enligt arrendekontrakt är 25,7 ha. Åkermarken ligger inom jordklass 6-10 med största del inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen. Stödrätter motsvarande den odlingsbara arealen ingår utan särskilt vederlag. Dräneringen är tillfredställande. En jordvärmeslinga till förmån för Trelleborg Skegrie 13:5 ligger på fastigheten Skegrie 13:3. För vidare information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på treårsavtal till mars 2022. Arrendet är uppsagt och upphör att gälla 14 mars 2022. Åkermarken överlämnas med ca 9 ha höstsått med höstraps och höstvete, tämligen lika fördelat och resterande väl höstplöjd.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Trelleborg Skegrie 13:3, 16:11

Ägare

Rita Persson 1/3
Sonja Rickardsdotter 1/3
Inger Persson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret 25,88 ha. Areal enligt arrendekontrakt 25,7 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 7 620 000 kr
Summa: 7 620 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 34 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning