Åkermark - Skivarp

Söder om landsvägen
Areal: 27 ha
Kommun: Skurup
Objektstyp: Åker
Prisidé: 12 900 000 SEK
Anbudsdag: 3/10 2022
Samlad åkerareal direkt söder om Skivarp.

Mark, vilken idag tillhör Persbo gård, förmedlas utan byggnader. Den totala arealen uppgår till 27 ha varav åkermarken utgör ca 26 ha enligt SAM. Marken har god arrondering, fördelad på två skiften och till största del av klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen.

Kontakta Areal

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Åkermark - Skivarp

Andreas Wahn

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Mark

Fastigheternas totala areal uppgår till ca 27 ha varav åkerareal enligt SAM uppgår till ca 26 ha. Åkermarken är till största del av klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen, längst i norr är åkermarken av klass 9. På marken har odlats bland annat spannmål, sockerbetor och potatis.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på femårigt avtal. Arrendet är uppsagt och upphör att gälla 13 mars 2026. För mer information kontakta fastighetsmäklaren.

Lantmäteriförrättning

Säljaren har skickat in ansökan om avstyckning av gårdssamlingen tillhörande Örmölla 8:7 i juli månad 2022. Lantmäteriförrättningen förväntas vara klar under 2023. För mer information kontakta fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Skurup Örmölla 8:7, del av, Skurup Skivarp 8:11, 17:9, 20:3

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är beräknat till 6 449 000 SEK.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier