Täppeshusen

Åkermark
Areal: 30 ha
Kommun: Höganäs
Objektstyp: Åker
Prisidé: 8 500 000 SEK

Fastigheten Höganäs Täppeshusen 5:10 är en obebyggd fastighet belägen ca 9 km norr om Helsingborg. Den totala arealen är enligt fastighetsregistret ca 30,4 ha varav ca 29 ha utgör åkermark och resterande del är övrig mark. Åkermarken ligger inom jordklass 8 enligt den fysiska riksplaneringen. Tillträde till fastigheten under mars 2024.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Täppeshusen

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten Höganäs Täppeshusen 5:10 är en obebyggd fastighet belägen ca 9 km norr om Helsingborg. Den totala arealen är enligt fastighetsregistret ca 30,4 ha varav ca 29 ha utgör åkermark och resterande del är övrig mark. Åkermarken ligger inom jordklass 8 enligt den fysiska riksplaneringen. Dräneringen på fastighetens åkermark bedöms vara god. Täckdikning av större delen av arealen gjordes under 90-talet och 2015.

Marken drivs idag i egen regi av säljaren där det under innevarande växtodlingsår odlats ekologiska höstbönor. Ca 3 ha av åkermarken består av energiskog vilken planterades på 90-talet. Ny brukare kan bruka marken from mars 2024. Säljaren avser att överlämna åkermarken höstplöjd förutom energiskogen vilken överlämnas som den är idag.

Åtkomst till fastigheten sker via Täppeshusvägen. Brandstorpsbäcken rinner igenom fastigheten.

Förekomst av renkavle finns.

Fastigheten har del i dikningsföretaget
- Brandstorpsbäcken och dess tillopp

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen. Jakträtten är idag muntligen upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

HÖGANÄS TÄPPESHUSEN 5:10

Ägare

Per-Erik Hansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 6 519 000 kr
Summa: 6 519 000 kr

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 6 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Helsingborg

Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Alla objekt från Helsingborg

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier