Budgivning pågår!

Alderlund

Exklusiv skogsfastighet
Areal: 359 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/11 2022
Möjlighet att förvärva stor skogsegendom om 359 ha i Sollefteå kommun.

Budgivning

Budgivare 2 15 300 000 SEK 2022-11-24   kl. 16:26
Budgivare 1 15 200 000 SEK 2022-11-24   kl. 16:12
Budgivare 2 15 100 000 SEK 2022-11-24   kl. 15:07
Budgivare 1 14 800 000 SEK 2022-11-24   kl. 14:14
Budgivare 2 14 600 000 SEK 2022-11-24   kl. 11:30
Budgivare 1 14 300 000 SEK 2022-11-24   kl. 09:21
Budgivare 2 14 000 000 SEK 2022-11-24   kl. 07:57
Budgivare 1 13 750 000 SEK 2022-11-23   kl. 16:22
Budgivare 2 13 500 000 SEK 2022-11-23   kl. 13:56
Budgivare 1 13 250 000 SEK 2022-11-23   kl. 12:47
Budgivare 2 13 000 000 SEK 2022-11-23   kl. 11:04
Budgivare 1 12 750 000 SEK 2022-11-22   kl. 14:38
Budgivare 2 12 500 000 SEK 2022-11-22   kl. 14:22
Budgivare 1 12 000 000 SEK 2022-11-10   kl. 16:35

Skogsfastighet utan byggnader på totalt 359 ha med mycket bra arrondering. Virkesförråd 26 000 m³sk. Bergtäkt med tillstånd fram till 2030. Mycket hög standard på skogsbilvägarna.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Alderlund

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna Alderlund 1:7, 1:19 är två obebyggda skogsfastigheter belägna i Junsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheterna består av 2 stora skogsskiften som ligger alldeles intill varandra, samt 8 små skiften i närheten, med en total areal på 359 ha varav ca 303 ha är produktiv skogsmark. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2021 av Michael Annander för Norra Skog. Skogsbruksplanen är uppdaterad med ett års tillväxt.
Det totala virkesförrådet är ca 26 000 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda och större delen av fastigheterna är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är normala för området med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 65 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning består till största delen av yngre och medelålders skog med god tillväxt. Andelen skog yngre än 20 år ca 15 %, (48 ha).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornminnen och kulturhistoriska objekt

Det finns en kultur/fornlämning registrerad i form av en fångstgrop. Denna är utmärkt på kartan.

Vägar

Fastigheten har del i flera vägar. Utdebitering vid behov.

Jakt

I dagsläget är jakten utarrenderad till Vallens jaktlag på ett år i taget via ett skriftligt avtal. Ersättning utgår till markägaren om 10 kr /ha. Kontaktperson för Vallens jaktlag är Göran Eriksson telefon 070-394 76 08.

Bergtäkt

Det finns en bergtäkt med ett avtal och tillstånd för Svevia att ta ut 199 000 ton berg och morän. Tillståndet gäller till den 31 december 2030. Avtalet går att beställa via fastighetsmäklaren ([email protected]). Avtalet övergår till den nya ägaren till fastigheterna Alderlund 1:7, 1:19 och kommer att skrivas in i köpekontraktet.

Tjärn

Möjlighet finns att plantera in fisk på den egna tjärnen på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Alderlund 1:7, 1:19

Ägare

Helene Selin Öberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 303,0 ha
Skogsimpediment 40,8 ha
Inägomark 2,2 ha
Väg och kraftledning 6,9 ha
Övrigmark 4,2 ha
Vatten 2,0 ha
Summa: 359,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Täktmark 340 000 kr
Skogsmark 1 791 000 kr
Skogsimpediment 79 000 kr
Inägomark 23 000 kr
Summa: 2 233 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Alderlund & vill bli kontaktad

Mäklaren för Alderlund kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier