Ale

Växtliga skogar och åkermark
Areal: 75 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2023
Skog om 54,1 ha med 5 419 m3sk, välskött åkermark och jakt i viltvårdsområde om 4 900 ha.

Obebyggd skogsfastighet i Ale som är samlad i fyra skiften med väg till alla områden. Skogsmarken uppgår till 54,1 ha med fina 5 419 m3sk. Virkesförrådet utgörs i huvudsak av växtliga gallringsskogar men det finns även ca 2 000 m3sk äldre skog. Dessutom ingår det 13,7 ha välskött åkermark och jakt i Aledalens viltvårdsområde om 4 900 ha.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Ale

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 13,7 ha åkermark på fastigheten som brukas av lantbrukare i närområdet. Det finns inget skriftligt kontrakt för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad i juni 2023 av Nils Kemi i Boden, omfattar den produktiva skogsmarken 54,1 ha och virkesförrådet uppgår till 5 419 m3sk. Trädslagsfördelningen är 45% tall, 37% gran och 18% löv. Medelboniteten uppgår till 3,7 m3sk.

Jakt

Fastigheten ingår i Aledalens viltvårdsområde som omfattar 4 900 ha med tilldelning på 12 vuxna älgar och 13 kalvar. Ny ägare disponerar jakten från 1 januari 2024.

Fiske

Fastigheten har genom sitt mantal rätt till att fiska kräftor i Alån vid ett tillfälle om året.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Ale 1:4

Ägare

Eva Enberg Isaksson 1/4
Jan Utterström 1/4
Hans Isaksson 1/4
Eva Pettersson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 75,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,1 ha
Impediment 9,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 13,7 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 77,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 105 000 kr
Skogsmark 1 067 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Summa: 1 196 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier