Ån

Obebyggd fastighet i naturskön miljö. 27 ha produktiv skog, 3 712 m³sk. Jakt på 2 800 ha.
Areal: 36 ha
Kommun: Åre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 125 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2021
Obebyggd skogsfastighet belägen i naturskön miljö vid Mårdsundsbodarna, strax norr om Bydalsfjällen! Området är naturskönt med varierad skogsterräng och närhet till de omgivande Oviksfjällen. Areal om ca 36 ha, varav ca 27 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 3 712 m³sk, varav 2 615 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten är grandominerad och har för området god medelbonitet. Bra ordnat med väg i anslutning och in på fastigheten. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 800 ha vilket ger mycket goda jakt och rekreationsmöjligheter för den intresserade.

Fastighetens åldersklassfördelning med tillväxtskog och skog som är avverkningsmogen ger goda möjligheter både för direktavkastning samt som kapitalplacering med uttag för löpande driftskostnader. Oavsett inriktning så tillkommer dess goda jakt och fiskemöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (8)

Foto: Jens Larsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Bertil Johansson, Fria Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 27,2 ha och har ett virkesförråd om 3 712 m³sk. Skogsbruksplanen visar klar dominans av gran samt skog som i huvudsak är i röjningsålder och som uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten har en medelbonitet om 3,7 m3sk/ha och 136 m3sk/ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade föryngringsåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar.

Enligt registrerade uppgifter i SeSverige berörs fastigheten idag ej av några områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper forn och eller kulturlämningar. Källa SeSverige.

Planer

Det finns inga planer eller bestämmelser registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår idag Åns jaktlag, som förfogar över ca 2 800 ha, vilket ingår i Hallens älgskötselområde. Nuvarande deltagarantal är ca 20 st och genomsnittlig tilldelning brukar ligga runt 11 stora älgar.

Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på samma areal.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i jaktlaget, alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Övrigt

Fastigheten har del i Österåns samfällighetsförening, andelstal 0,059.

Rättsförhållande

Fastighet

Åre Ån 4:14

Ägare

Gunnar Ouchterlony 1/4
Elisabeth Ouchterlony 1/2
Sigurd Ouchterlony 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,2 ha
Impediment 8,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 35,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 043 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Summa: 1 057 000 kr

Inteckningar

1, 3 600 SEK, 1922-11-23 22/217, Skriftligt pantbrev

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Ån och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning