Ängen i Glava

Välskött och virkesrikt
Areal: 77 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2022
Vackert belägen gård med åker- och skogsmark. Jakt och fiskerätt.

Möjlighet att förvärva gården Ängen i Glava, ett par mil sydväst om Arvika. Gården är vackert belägen i söderläge och omgärdas av åker- och skogsmark. Här kan aktivt skogsbruk och friluftsliv bedrivas, med ekonomibyggnader i gott skick. Till ägorna hör 70 hektar skog med mycket avverkningsmogen skog.

Mangårdsbyggnad i två plan med 5 rum och kök samt flera ekonomibyggnader med goda förvaringsmöjligheter. Fastigheten är fördelad på två markområden om totalt ca 77 hektar mark, varav 69,5 hektar produktiv skogsmark och 3,6 hektar inägomark. Virkesförrådet uppskattas till ca 17 300 m³sk vilket ger medelförråd om 250 m³sk/ha och medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på avverkningsmogen skog där ca 13 500 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder.

En ansökan om avstyckning av gårdscentrum är inlämnad till Lantmäteriet, för det fall en köpare av fastigheten vill sälja ifrån byggnaderna. Möjlighet ges även att lämna bud på avstyckat gårdscentrum.

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Ängen i Glava

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadshus i 2-plan uppförd på torpargrund. Boarean uppgår till 115 kvm och biarea om 59 kvm enligt taxeringsinformationen. Stomme av timmer/trä som utvändigt är klädd med stående träpanel. Taket är klätt med korrugerad plåt och fönstren är kopplade två-glas fönster. Tillbyggd del norrut innehåller entréhall, badrum och tvättstuga samt pannrum.

Vattenburen uppvärmning med radiatorer via bergvärmeanläggning placerad i pannrummet från en Thermia värmepump är ca tre år gammal. I pannrummet finns även en modern vedpanna med ackumulatortank. Fastigheten har enskilt vatten via egen grävd brunn. Enskilt avlopp till trekammarbrunn.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Ekonomibyggnader

Garage

Invid framfartsvägen till gården ligger ett garage uppfört i trä med plåttak på betongplatta. Elström är framdragen.

Ladugård

Vinkelbyggd ladugård uppförd i början av 1900-talet, i god kondition. Byggnadsarea cirka 250 m². Byggnaden är uppförd i träkonstruktion och taket är täckt med korrugerad plåt.

Övriga byggnader

Friggebod belägen strax väster om ladugården.

Maskiner och inventarier

Det finns ett antal maskiner och inventarier med inriktning skogsbruk som säljaren kan tänka sig att överlåta i samband med fastighetsaffären.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen åker- och betesmark uppgår till 3,6 hektar. Vid gårdscentrum finns 1,6 hektar och i separat åkerskifte två kilometer i riktning mot Glava, återfinns ytterligare två hektar. Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Mattias Widstrand under mars månad 2021. Uppräkning med ett års tillväxt har skett i planprogrammet PC-Skog. Den produktiva skogsmarksarealen är 69,5 hektar med ett beräknat virkesförråd om 17 367 m³sk vilket ger medelförråd om 250 m³sk/ha. Medelbonitet 7,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 18 %, gran 76 % samt löv 6 %. Ca 13 500 m³sk är i huggningsklasserna G2, S1 och S2. För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop om 0,2 hektar som berör avdelning 3 i skogsbruksplanen. Nyckelbiotopen är inte redovisad i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheterna ingår i Semnebyns VVO som omfattar cirka 3400 hektar. Där bedrivs jakt på både älg och småvilt. Fastigheterna berättigar till en jakträtt i viltvårdsområdet. På fastighetens mark, cirka 300 meter sydväst om gårdscentrum, har jaktlaget uppfört slaktbod och regnskydd.

Fiske

Fiskerätt i Älgsjön och ingår i Älgsjöns FVO-förening.

Övrigt

Försäljning av gårdscentrum
För det fall att en köpare av fastigheten avser att sälja ifrån gårdscentrum har en ansökan om avstyckning skickats in till Lantmäteriet i början av april 2022. Möjlighet ges för de som är intresserade av att köpa enbart gårdscentrum att komma in med intresseanmälan och indikativt bud. Om köparen har för avsikt att behålla fastigheten intakt kommer ansökan om avstyckning att dras tillbaka och säljaren betalar alla kostnader hos Lantmäteriet.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Gava-Spässerud 1:9

Ägare

Peter Wigarthsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,5 ha
Impediment 1,6 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 3,6 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 76,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 27 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Skogsmark 3 909 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Tomtmark 80 000 kr
Bostadsbyggnader 456 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 4 509 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 22 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde och kräver därför förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit bosatt i glesbygdsområde i Arvika kommun under de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen efter att köpekontrakt upprättats. Ett beviljat tillstånd är ett villkor för att kontraktet ska bli bindande och krävs innan ett tillträde går att genomföra.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ängen i Glava & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ängen i Glava kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier