Ängen

Enskilt läge mellan Linköping och Norrköping. 14 ha skog och 13 ha åker.
Areal: 30 ha
Kommun: Norrköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 400 000 SEK
Anbudsdag: 18/3 2021
Visning:
25/2 2021
Kontakta mäklaren för visning.
7/3 2021
Kontakta mäklaren för visning.
Gården Ängen är belägen i Skärkind, i centrala Östergötland mitt mellan Norrköping, Söderköping och Linköping. Fastigheten om totalt 29,7 ha fördelar sig på 14,5 ha skog med 2 195 m3sk och 13 ha åkermark och 2,2 ha övrig areal. Gårdens rymliga bostadshus, med högt och enskilt läge bildar tillsammans med ekonomibyggnaderna ett trevligt gårdscentrum. Bredband i huset möjliggör distansarbete eller egenföretagande. Gården erbjuder jakt på älg, vildsvin och rådjur. Här finns goda möjligheter till livskvalitet i kombination med exempelvis djurhållning i mindre skala och friluftsliv.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Video (1)

Bilder (26)

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden är ursprungligen uppförd i början av 1900-talet och har byggts ut i omgångar, bostadsytan uppgår enligt taxeringen till 240 kvm och 140 kvm biyta. Bostadens nedre plan fördelar sig på hall, badrum med dusch ett stort kök med groventré och skafferi, allrum, arbetsrum och vardagsrum med eldstad, samt ett uterum. På nedre plan finns också två sovrum. I garagelängan som är hopbyggd med bostadshuset finns tvättstuga, wc med dusch, utrymmen för t.ex. verkstad och snickeri samt ett garage med tre bilplatser.

På övre plan i bostadsdelen kommer man upp till en möblerbar hall varifrån man når badrum och de två sovrummen med garderober och det ena med balkong. Ovanför garagedelen finns ett kallförråd. Bostaden erbjuder gott om utrymme för den aktiva familjen.

Huset är uppfört delvis på torpargrund och delvis på platta, stomme av trä och brädfodrad fasad med tak av betongtegel och plåt. Bredband via fiber finns indraget. I anslutning till huset finns en jordkällare. Till bostaden finns en stor trädgård med fruktträdgård och planteringar.

Uppvärmning sker via vattenburet system från jordvärmepump (2013) men det finns även en vedpanna med ackumulatortankar. Vatten tas ur grävd brunn och avloppet är en trekammarbrunn med infiltrationsanläggning anlagt 2005.

Bostaden har behov av vissa underhållsåtgärder, kontakta mäklaren för ytterligare information.

Ekonomibyggnader

Förråd

Uppfört i stomme av trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Yttermåtten är 6 x 10 meter och el finns i byggnaden.

Loge/maskinhall

Uppfört i stomme av trä med brädfodrad fasad på platta/stenfot under tak av plåt/eternit. Ladugården är riven och ersatts med en maskinhall. Logen har yttermåtten 7,5 x 23 meter och maskinhallen 7,5 x 12,5 meter. Maskinhallen har ett gjutet betonggolv. El finns i byggnaden.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken uppgår till 13 ha enligt arrendekontraktet och är fördelad på tre skiften. Ca 3 ha berörs av invallningsföretaget. Hela arealen är utarrenderad och stödrätterna tillhör jordägaren. Arrendeavgiften är 20 800 kr årligen exklusive moms och avtalet löper på fem år. Nuvarande period löper ut 2026-03-14 och avtalet är ej uppsagt av nuvarande ägare.

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 14,5 ha och det totala virkesförrådet till 2 195 m3sk varav ca 1 700 m3sk finns i huggningsklassen S2. Fastigheten domineras av tallskog vilket utgör 78 % av virkesförrådet. Medelboniteten uppskattas till 7 m3sk/ha och år och den löpande tillväxten bedöms till 80 m3sk per år. Terrängen erbjuder bra drivningsförhållanden. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt

Gården erbjuder jakt på älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt. Jakten är upplåten t.o.m. 21-06-30 och därefter tillgänglig för ny ägare.

Övrigt

Fastigheten har andel i Skörtinge vägsamfällighet med 12 % och 4,52 % i Skörtinge invallningsföretag.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrköping Ängen 1:1

Ägare

Ing-Marie Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,5 ha
Inägomark 14,6 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 29,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 33 000 kr
Åkermark 1 254 000 kr
Skogsmark 1 751 000 kr
Tomtmark 455 000 kr
Bostadsbyggnader 2 082 000 kr
Ekonomibyggnader 176 000 kr
Summa: 5 751 000 kr

Inteckningar

Det finns sex stycken pantbrev till ett totalt värde om 619 500 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Ängen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning