Åre-Svedje

Utsikt över Åreskutan
Areal: 29 ha
Kommun: Åre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2023
Unik möjlighet att äga skog i absolut närhet till Åres alpina skidsystem. Jakt i viltvårdsområde.

Mycket naturskönt belägen skogsfastighet med vidunderlig utsikt både mot Åreskutan och de omkringliggande fjällmassiven. Fastigheten ger en unik möjlighet att äga sitt egna lilla skogsskifte i absolut närhet till Åres alpina skidsystem. Total areal om 29 ha, varav 17,1 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 1 909 m³sk där allt är äldre än 120 år. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som ger tillgång till jakt på ca 580 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Unik möjlighet att äga egen mark i direkt närhet till Åre Björnen och Åres alpina system
– Lämplig ”startfastighet” för den som vill äga egen mark
– Strategiskt ägande i expansivt område

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Åre-Svedje

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande markområde, är belägen i naturskönt område strax öster om Fröåtjärnen. På fastigheten finns en laserscannad skogsbruksplan som avser tiden 2023-2032 av upprättad av Kalle Lennartsson, Högarna skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 17,1 ha och har ett virkesförråd om 1 909 m³sk varav 100% av dessa är S1 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 2,4 m³sk per ha. Åldersklassfördelning visar på klart övervägande andel skog äldre än 120 år. Trädslagsblandning med i huvudsak gran (80 %) samt tall (20 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag ett kulturhistoriskt objekt (vattenränna). Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt registrerade. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Svedje viltvårdsområde som omfattar ca 580 ha. Älgjakten bedrivs såsom gemensamjakt genom jaktlag. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2024-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fiske inom Svedje Fiskevårdsområde (omfattar bl.a. Fröå Tjärn och delar av Åresjön).

Skidbacke och led

Skidbacke och led går över vissa delar av fastigheten. För mer info vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Åre Åre-Svedje 1:26

Ägare

Anders Liljeblad 1/2
Annica Liljeblad 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,1 ha
Myr/kärr/mosse 12,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 29,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 605 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Summa: 619 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier