Åsansbroskogen

Skog och vindkraft
Areal: 648 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2023
Fin tillväxtsfastighet med god årlig intäkt från vindkraft. 40 331 m³sk med 2 763 m³sk, tillväxt/år. Jakt i mindre jaktlag om 1 700 ha.

Större skogsfastighet med mycket hög årlig tillväxt och tre vindkraftverk, vackert belägen vid Mullberget, öster om Rätan i Bergs kommun. Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande skifte innehållande 40 331 m³sk med i huvudsak ung och gallringskogar genererar en årlig tillväxt om hela 2 763 m³sk! Vidare ingår fastigheten i vindkraftpark med tre verk på fastigheten som generar en god årlig intäkt. Total areal om 648 ha varav 567 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 40 331 m³sk varav 32 813 m³sk är G1/R2 skog och 2 479 m³sk är S1 och S2 skog. Mycket god tillgänglighet med väg som sträcker sig genom hela skiftet, adderat med egna stickvägar. Vidare erbjuder innehavet goda jakt och fiskemöjligheter i naturskön miljö. Ingår i jaktlag som förfogar över ca 1 700 ha. Väl arronderad produktionsfastighet med löpande årlig intäkt från vindkraft, som erbjuder attraktivt investeringsalternativ för den jakt och skogsintresserade investeraren, allt i naturskön natur och med närhet till Klövsjö och Vemdalens Alpina destinationer.

Fastigheten erbjuder:
– Mycket fin investering/kapitalplacering där ung- och gallringsskogarna med god tillväxt kraftigt ökar den årliga volymen (2 763 m³sk/år) och värdet på fastigheten
– Andel i vindkraftspark med tre verk på egna fastigheten som ger mycket god årlig intäkt
– Fina rekreationsmöjligheter med jakt och fiske i vacker miljö

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Åsansbroskogen

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Mycket fin tillväxtsfastighet med en årlig tillväxt om hela 2 763 m³sk! Vidare har fastigheten en mycket fin arrondering med hela arealen inom ett och samma område och ett genomgående bra vägnät med bra vägförbindelse till och genom hela fastigheten som ger god tillgänglighet till de produktiva delarna. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2023 av Folke Lindblom, PF-planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 567,9 ha och har ett virkesförråd om 40 331 m³sk varav 32 813 m³sk är G1 och R2 skog. Även 2 479 m³sk som är S1 och S2 skog. För området god medelbonitet som är beräknad till 4,6 m³sk per ha. Fastigheten är talldominerad (48 %) följt av contorta (28 %), gran (15 %) och löv (9 %). Skogens åldersfördelning visar på klar dominans av skog yngre än 40 år.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering gällande tre mindre avdelningar om totalt 5,3 ha. Det finns även behov av återväxtkontroll och röjning. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag en nyckelbiotop om ca 1,85 ha som är belägen i en bergbrant. Den benämns ”sörkrusen”. Vidare finns en forn/kulturlämning i form av en gammal kolningsanläggning på fastigheten. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Mullbergs jaktlag som idag omfattar en areal om ca 1 700 ha. Småviltjakten bedrivs på den egna marken. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast 2024-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Vindkraft

Fastigheten har andel i Mullbergs vindpark AB och har tre st vindkraftsverk placerade på fastigheten. Fastighetsägaren erhåller en årlig arrendeintäkt som beräknas utifrån den totala bruttoproduktionsintäkten för el som producerats. Föregående år erhöll säljaren en arrendeintäkt om ca 350 000 kr. Nuvarande vindkraftsarrendet sträcker sig tom 2044-02-19. För mer information om genomsnittligt utfall, samt information om gällande avtal, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Åsansbroskogen 1:6

Ägare

Lars Pålsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 647,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 567,9 ha
Myr/kärr/mosse 59,8 ha
Berg/hällmark 8,4 ha
Väg och kraftledning 6,8 ha
Övrigmark 3,2 ha
Vatten 2,4 ha
Summa: 648,5 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns tre inteckningar på fastigheten med en total summa om 6 750 000 kr.
Se prospekt för mer information.

Försäljningssätt

Se prospekt för mer information.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier