Åsen

Välskött skogsfastighet med 158,4 prod. skogsmark, 18 689 m³sk. Jakt i VVO.
Areal: 205 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/5 2021
Obebyggd skogsfastighet med fin åldersklassfördelning med både yngre och äldre skog samt vindkraftverk som ger en god årlig intäkt! Fastigheten som är välskött och bra arronderad är belägen ca 2 km söder om Hammerdal. Total areal om 205,2 ha, varav 158,4 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har en god bonitet och en hög årlig tillväxt. Totalt virkesförråd om 18 689 m³sk, varav 10 381 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten ingår idag i VVO som förfogar över ca 3 900 ha. God tillgänglighet med ett väl utbyggt vägnät. På fastigheten finns ett vindkraftverk som ger årliga intäkter.

-Lämplig produktions/investeringsfastighet med åldersklassfördelning som visar både yngre tillväxtskog samt stor andel äldre avverkningsmogen skog.

-Gott årligt ekonomiskt tillskott från vindkraftsverket ger goda möjligheter att driva fastigheten utan krävande uttag från skogen.

-Trevliga rekreationsmöjligheter med jakt på större areal för den som önskar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Strömsund
Ramselevägen 10
833 35   Strömsund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (7)

Foto: Kalle Lennartsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 158,4 ha och har ett virkesförråd om 18 689 m³sk varav 10 381 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen visar på stor andel yngre tillväxtskog samt skog som är äldre än 110 år. Vidare är fastigheten grandominerad (83 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder förutom en återväxtkontroll i avdelning 1 om 3,8 ha. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad mindre nyckelbiotop som berör myrmark (ca 0,15 ha) utmärkt på skogskartan (källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Östra Åsens viltvårdsområde med en areal om ca 4 600 ha. Det finns idag ett skriftligt avtal gällande jakten på fastigheten som är uppsagt av säljaren och upphör att gälla den 30/6 -21. Det är ca 23 st medlemmar i jaktlaget och tilldelningen nu sista jaktåret låg på 11 st vuxna och 11 st kalvar. Allt till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen per tillträdesdagen, dock som tidigast den 1/7 -21 med tanke på det uppsagda avtalet.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Vindkraft

Fastigheten ingår i Åskälens vindkraftpark och på fastigheten står ett vindkraftsverk. Vindkraftsarrendet sträcker sig tom 2047-07-06, enligt nuvarande avtal. Vindkraftsparken är nystartad from 2019/2020 och för mer information om utfallet under det första driftåret, samt information om gällande avtal, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Åsen 7:4

Ägare

Birgit Kristina Norlin 1/6
Carl Oreland 1/3
Emma Birgitta Hallin 1/6
Olof Ekbladh 1/6
Gunnel Elisabet Jonsson 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 202,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 158,4 ha
Impediment 41,9 ha
Inägomark 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 205,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Skogsmark 3 095 000 kr, Skogsimpediment 45 000 kr, Betesmark 10 000 kr, Summa 3 150 000 kr Typkod 734 - Elproduktionsenhet vindkraftverk. Byggnadsvärde 10 970 kr, Summa 10 970 kr. Typkod 718 - Elproduktionsenhet tomt till vindkraftverk. Byggnadsvärde 150 000 kr, Summa 150 000 kr.

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 65 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Åsen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning