Attusa

I ett skifte, mellan Christinehof och Kronovall. Viltrikt, växtlig granskog och mossmark.
Areal: 119 ha
Kommun: Simrishamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2021
Obebyggda skogsfastigheter i ett skifte belägna mellan Christinehof och Kronovall, på Österlen, som varit i samma familjs ägo i fem generationer. Viltrikedomen är stor. Den västra delen av försäljningsobjektet karaktäriseras av växtlig granskog på frisk mark och den östra delen domineras av Gedings mosse. På mossen bedrevs en bit in på 1950-talet brytning av bränntorv och spåren av verksamheten finns fortfarande kvar i terrängen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Simrishamn
Lilla Rådmansgatan 2
272 31   Simrishamn
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (22)

Foto: Martin Lindskog, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad 2019 av Södra Skogsägarna. Skogsbruksplanen har korrigerats för två års tillväxt, inga avverkningar har skett sedan dess. Virkesförrådet bedöms enligt skogsbruksplanen uppgå till drygt 12 300 m³sk, till två tredjedelar bestående av gran. Medelboniteten är god, 10,6 m³sk/ha/år. Baksidan av viltrikedomen är att granen är hårt angripen av kronhjortsskador. Utifrån fältbesiktning augusti 2021 av Martin Lindskog bedöms avdelning 14, 23 och 36 befinna sig i huggningsklass R1.

Kontakta Martin Lindskog för att få kod till bommen.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper fanns registrerade på försäljningsobjektet vid denna fastighetsbeskrivnings upprättande.

Jakt

Områdets viltrikedom är välkänd med förekomst av såväl dov- som kronhjort, älg och vildsvin utöver småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Simrishamn Attusa 2:6, 2:18 och 2:19

Ägare

Hans Falck 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 114,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 93,4 ha
Impediment 20,8 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 4,4 ha
Summa: 119,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 12 135 000 kr
Skogsimpediment 88 000 kr
Summa: 12 223 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning