Backåsa

Backåsa
Areal: 82 ha
Kommun: Eslöv
Objektstyp: Gård
Prisidé: 40 000 000 SEK
Två gårdssamlingar, 80 hektar god åkermark, arrendeintäkt från vindkraftverk.

Gården Backåsa, belägen i Östra Karaby, består av två gårdssamlingar och en tillhörande areal om ca 82 hektar varav största delen utgörs av god åkermark.

Gårdssamlingen Backåsa är i sig en riktig pärla där bostadshuset och ekonomibyggnaderna bildar en karaktärsfull gård med trevlig innergård och stor trädgård i väster.

Gårdssamlingen ”Sjuan” har ett positivt förhandsbesked från Eslövs kommun att återuppföra gårdens bostadshus vilket tillsammans med fastighetens befintliga ekonomibyggnader kan skapa en väldigt trevlig kringbyggd gård.
Två vindkraftverk finns på fastigheten vilka står på ofri grund. Fastighetsägaren erhåller en årlig arrendeintäkt för vindkraftverken.

Backåsa är belägen strax nordost om Marieholm vilket ligger mellan Eslöv och Landskrona.

​Tillträde till fastigheten under hösten 2022 och marken kan brukas av en köpare från och med växtodlingsåret 2023.

Välkommen till Backåsa!

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Backåsa

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad, Backåsa

Bostadsbyggnaden ligger vackert i den lilla byn Östra Karaby med utsikt över åkerlandskapet omgiven av en stor trädgård i väster och en trevlig innergård med kullersten i öster. Bostaden är uppförd stomme av tegel under tak klätt med tegel. Nedanvåningen innehåller huvudentré med trappa till ovanvåningen, gästwc, vardagsrum, badrum, kontor, groventré och hall med trappa till källare coh kök med matplats. Vidare innehåller nedanvåningen två stora sällskapsrum matsal och veranda. Ovanvåningen innehåller allrum, tre rymliga sovrum och vindsutrymme.
Källare finns under hela bostadsbyggnaden och innehåller förrådsutrymmen och pannrum. Uppvärmning av bostaden sker genom ett vattenburet system via en värmepump, luft/vatten vilken installerades år 2021. Gårdssamlingen Backåsa har två grävda brunnar vilka ej har använts sen 1980-talet och avlopp till trekammarbrunn. Vatten tas idag via ledning från gårdssamlingen "Sjuan" där det finns en grävd brunn.

​Driftskostnader redovisas ej. Kontakta ansvarig mäklare för vidare information. Energideklaration upprättas på köparens begäran.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader, Backåsa

Garagebyggnad uppförd i trästomme under eternittak. Gjutet golv.

Gammalt svinstall uppfört i stomme av trä/tegel under plåttak. Taket blev omlagt för ca 10 år sedan. Byggnaden innehåller äldre svininredning.

Loge uppförd i trästomme under plåttak. Taket blev omlagt för ca 10 år sedan. Logen ligger i vinkel med det gamla svinstallet. Byggnaden innehåller gammalt spannmålsmagasin, förråd och äldre torkanläggning med lagringsmöjligheter. I förlängningen på logen finns ett litet äldre stall uppfört i stomme av trä/tegel.

Två gödselbrunnar samt en större gödselplatta.

Svinstall uppfört 1978 i stomme av sten/tegel/trä under plåttak. Innehåller inredning för suggor och slaktsvin.

Gårdssamling "Sjuan"

Byggnaderna består av gammalt stall, verkstad och maskinhus uppförda i stomme av sten/leca/trä under eternittak.

Loge uppförd i trästomme under eternittak.

​Ekonomibyggnaderna moderniserades år 2001.
Vatten tas från grävd brunn. Avlopp saknas. För att ta del av det positiva förhandsbeskedet för uppförande av nytt bostadshus vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Skog och mark

Åkermark

Enligt arrendeavtal omfattar åkermarken på fastigheten ca 80 ha. Åkermarken består i stort av rationella skiften med god åtkomst via vägar. Åkermarken ligger inom klass 9 enligt den fysiska riksplaneringen och har under senare år brukats med en konventionell växtföljd av spannmål, sockerbetor, raps och gräsfrö. Dräneringen är fungerande över större delen av arealen. Mindre del behöver åtgärdas i närtid. Stödrätter motsvarande saluförd åkermark ingår utan särskilt vederlag. För markkartering och befintliga täckdikningskartor på fastigheten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad. Arrendet är uppsagt och upphör att gälla 14 mars 2023. Åkermarken överlämnas insått med 30 ha höstvete/höstraps/gräsfrö och resterande del överlämnas höstplöjd.

Jakt

Jakten är tillgängligt för en ny köpare på tillträdesdagen.

Vindkraftverk

Två vindkraftverk finns på fastigheten vilka står på ofri grund. Ett 30-årigt nyttjanderättsavtal av mark för drift och återuppförande av vindkraftverksanläggning avseende två vindkraftverk skall upprättas mellan Östra Karaby Vind AB och nuvarande fastighetsägare.

Fastighetsägaren skall erhålla en årlig arrendeintäkt med 3% av den årliga bruttointäkten för vardera vindkraftverk.

En köpare förbinder sig att överta detta nyttjanderättsavtal.

Vindkraftverken är av fabrikat Enercon 600 kW och Enercon 800 kW och är uppförda år 2000 respektive år 2009.

För mer information om vindkraftverken kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Eslöv Östra Karaby 6:9, 7:13

Ägare

Eva Wensmark 1/2
Jonas Wensmark 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 81,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Bostadsbyggnader 1 256 000 kr
Ekonomibyggnader 1 204 000 kr
Kraftverksbyggnad 3 423 000 kr
Summa: 5 883 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier