Backåsa

Gård med stora möjligheter.
Areal: 1 ha
Kommun: Eslöv
Objektstyp: Avstyckad gård
Prisidé: 4 800 000 SEK
Visning:
23/5 kl 17:00-18:00
Anmälan till visning krävs till ansvarig mäklare
Gården Backåsa är belägen i den lilla byn Östra Karaby och ligger med vacker utsikt över traktens åkerlandskap. Gårdssamlingen är i sig en riktig pärla där bostadshuset och ekonomibyggnaderna bildar en karaktärsfull gård med trevlig innergård och stor trädgård i väster. Gårdens ekonomibyggnader utgörs av loge, gamla stall, förrådsutrymmen, och garagebyggnad. Backåsa har stor potential med möjlighet till flera användningsområden. Fastigheten är belägen strax nordost om Marieholm vilket ligger mellan Eslöv och Landskrona. Fastighetens totala tomtyta beräknas efter avslutad lantmäteriförrättning bli ca 10 000 kvm. Möjlighet finns att köpa ytterligare mark i anslutning till gårdssamlingen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (44)

Foto: Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnaden ligger vackert i den lilla byn Östra Karaby med utsikt över åkerlandskapet omgiven av en stor trädgård i väster och en trevlig innergård med kullersten i öster. Bostaden är uppförd stomme av tegel under tak klätt med tegel. Nedanvåningen innehåller huvudentré med trappa till ovanvåningen, gästwc, vardagsrum, badrum, kontor, groventré och hall med trappa till källare coh kök med matplats. Vidare innehåller nedanvåningen två stora sällskapsrum matsal och veranda. Ovanvåningen innehåller allrum, tre rymliga sovrum och vindsutrymme.
Källare finns under hela bostadsbyggnaden och innehåller förrådsutrymmen och pannrum. Uppvärmning av bostaden sker genom ett vattenburet system via en värmepump, luft/vatten vilken installerades år 2021. Fastigheten har två grävda brunnar vilka ej har använts sen 1980-talet och avlopp till trekammarbrunn.

​Driftskostnader redovisas ej. Kontakta ansvarig mäklare för vidare information. Energideklaration upprättas på köparens begäran.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Fastighetens ekonomibyggnader har stor potential med möjlighet till flera användningsområden.

Garagebyggnad uppförd i trästomme under eternittak. Gjutet golv.

Gammalt svinstall uppfört i stomme av trä/tegel under plåttak. Taket blev omlagt för ca 10 år sedan. Byggnaden innehåller äldre svininredning.

Loge uppförd i trästomme under plåttak. Taket blev omlagt för ca 10 år sedan. Logen ligger i vinkel med det gamla svinstallet. Byggnaden innehåller gammalt spannmålsmagasin, förråd och äldre torkanläggning med lagringsmöjligheter. I förlängningen på logen finns ett litet äldre stall uppfört i stomme av trä/tegel.

Två gödselbrunnar samt en större gödselplatta.

Svinstall uppfört 1978 i stomme av sten/tegel under plåttak. Innehåller inredning för suggor och slaktsvin.

Skog och mark

Lantmäteriförrättning

Säljarna har skickat in ansökan om avstyckning av fastigheten till Lantmäteriet. Lantmäteriförrättningen förväntas vara klar under sommaren, 2022. Tillträde till fastigheten kan ske tidigast efter lantmäteriförrättningen är klar och vunnit laga kraft. Säljarna svarar för lantmäterikostnaderna. Del av fastigheten utgörs av åkermark vilken är utarrenderad till 14 mars 2023. Säljaren erhåller arrendet fram till denna arrendeperiodens slut.

Rättsförhållande

Fastighet

Eslöv Östra Karaby 6:9

Ägare

Eva Wensmark 1/2
Jonas Wensmark 1/2

Taxeringsvärde

Eftersom försäljningen avser del av fastighet är taxeringsvärdet inte fastställt och därför ej redovisat.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning