Bäckhult

Budgivning pågår!
Produktiv skogsmark om 70 ha, 13 364 m3sk, fiske, jakt och samlad byggnation.
Areal: 83 ha
Kommun: Vimmerby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/6 2019
Bäckhult har funnits i samma familjs ägo sedan 1595 och ligger i skogslandskapet mellan Gullringen och Södra Vi i Vimmerby kommun. Fastighetens 83,6 ha fördelar sig på 70,5 ha produktiv skogsmark med växtliga ung- och gallringsskogar och har ett virkesförråd om 13 364 m³sk. Ett väl utbyggt vägnät i bra skick med flertalet vändplatser för lastbil gör hela fastigheten lätt åtkomlig. Gårdens byggnation består av mangårdsbyggnad, ladugård och ett flertal uthus, dessa håller enklare standard. Till fastigheten hör fiskerätt i närbelägna Hagstugesjön. Jakten är fri för ny ägare av fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (25)

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Hus i klassisk småländsk stil uppfört i 2-plan med stomme av timmer och brädfodrad fasad på torpargrund under tak av betongtegel. På nedre plan finns kök, hall, groventré och två rum. Övre plan fördelas på hall och två rum. I huset finns fyra eldstäder, dessa är i dagsläget inte i bruk. Vatten och avlopp saknas men el finns. Huset har enkel standard och har inte varit bebott på många år. På tomten finns ett utedass.

Lillstugan

Uppförd i timmer på torpargrund under tak av betongtegel. Två rum på nedre plan och en kammare på övre plan.

Jordkällare

En jordkällare i gott skick är belägen vid vägen.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i stomme av timmer/trä med delvis brädfodrad fasad på stenfot under tak av tegel och plåt.

Magasin

Uppförd i stomme av timmer på stenfot under tak av tegel.

Svinhus

Uppförd i stomme av timmer på stenfot under tak av plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åker- och betesmark uppgår till 4,5 ha enligt skogsbruksplanen. Hela arealen är utarrenderad t.o.m. 2022-03-14 för 3 500 kr årligen exklusive moms. Avtalet är ej uppsagt.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2013 av Södra och är ajourförd med utförda åtgärder fram till idag. För mer information se planens kommentarer. Tillväxten är uppräknad till och med 2019-års tillväxt. Den produktiva skogsmarken till 70,5 ha och virkesförrådet till 13 364 m3sk eller 190 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 51 % följt av gran och löv som utgör 43 % respektive 6 %. Medelboniteten beräknas till 6,6 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 3 300 m3sk och sammanlagt ca 9 500 m3sk är slutavverkningsbart. För att uppnå kraven för FSC-certifiering ska minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård- orört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS). På fastigheten har totalt 4,6 ha klassats som NS och NO. Detta ger en total andel naturvård på 6,5 %, och certifieringskravet är därmed tillgodosett.

Enligt Skogsvårdslagen så får en fastighet som består av 50 ha till 100 ha produktiv skogsmark inte ha mer än 50 ha kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 10,1 ha.

Skogen har ett taxeringsvärde på 4 808 000 kr för taxeringsåret 2017 detta baseras på arealen 68 ha och virkesförrådet 206 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av två nyckelbiotoper.

Jakt och fiske

Jakten är tillgänglig för ny ägare. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur samt kronvilt.

Fastigheten har fiskerätt i Hagstugesjön. Fisket är skiftat inom byn och fastigheten har ett eget område för fiske. Kontakta mäklaren för karta.

Övrigt

1995 upprättades en skriftlig överenskommelse mellan ägarna av Bäckhult 1:3, 1:4 och 1:5 avseende kostnadsfördelningen för skogsbilvägarna inom byn.

Rättsförhållande

Fastighet

Vimmerby Bäckhult 1:5

Ägare

Leif Jacobsson 1/6
Margareta Wallin 1/6
Berit Sjögren 1/6
Gudrun Krüger 1/6
Lilian Jacobsson 1/6
Kerstin Johansson 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 82,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,5 ha
Skogsimpediment 4,2 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 4,5 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 83,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 808 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Åkermark 124 000 kr
Tomtmark 42 000 kr
Bostadsbyggnader 133 000 kr
Ekonomibyggnader 69 000 kr
Summa: 5 197 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde i Vimmerby kommun.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Bäckhult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning