Bäckvallen

Välskött skogsfastighet med fäbodvall om ca 275 ha produktiv skogsmark nordväst om Sveg.
Areal: 362 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 200 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2021
Välarronderad skogsfastighet om ca 362 ha med fäbodvall, strömmande vatten och jakt belägen strax norr om Älvros, ca 25 km nordväst om Sveg. Virkesförrådet uppgår till ca 19 600 m³sk (tillväxtsäsong 2021 inkl.) och medelboniteten beräknas till 3,3 m³sk per hektar och år.

Fastigheten erbjuder välskötta bestånd i stort sett samtliga åldersklasser med arealmässig tyngdpunkt på planterings- och gallringsskogar. Fäbodvallen är gemytligt belägen omgiven av öppen mark, skog och myrlandskap. Fastigheten har god tillgänglighet i och med ett väletablerat vägnät.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Övrig

Bäckvallen

Fäbodvall belägen på fastighetens norra del. Den är omgiven av skog, öppen mark och myrlandskap med varierande växtlighet, bärande träd och buskar.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2015 av Folke Lindblom. Planen har därefter tillväxtberäknats och ajourhållits efter genomförda skogliga åtgärder av Holmen Skog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten totalt 362 ha, varav ca 275 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 19 600 m³sk (tillväxtsäsong 2021 inkl.). Medelboniteten uppgår till 3,3 m³sk/ha, med en för närvarande löpande tillväxt om 783 m³sk/år. Skogsbeståndet domineras av tall, därutöver finns även gran och löv.

Fastigheten erbjuder skog i stort sett samtliga
åldersklasser med arealmässig tyngdpunkt på kalmark
planterad med tall (K2) samt gallringsskogar (G1 och G2). I planen föreslås att återväxtkontroll görs på samtliga K2-avdelningar under 2021. Fastigheten har ett väletablerat vägnät som ger god åtkomst för skogsvård och övriga skogliga åtgärder.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Delar av avdelningar 56, 57, 69, 72, och 78 är av Skogsstyrelsen registrerade med sumpskogsområden. Dessa avdelningar består av äldre skog med huggningsklass S2/S3.

Avdelningar 126 och 128 berörs av forn- och kulturlämningar, den sistnämnda är en registrerad historisk husgrund. Avdelning 3 berörs av en kulturlämning i form av fäbodvall.
Källa: SeSverige, SkogensPärlor och Fornsök.

Inägomark

Består enligt skogsbruksplan av 0,4 ha öppen mark i anslutning till Bäckvallen.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Vemhåns älgskötselområde och ingår idag i Stornäsets jaktlag som omfattar ca 1300 ha. Från nästkommande jaktsäsong (sep-22) är jakten fri men möjlighet att fortsatt ingå i befintligt jaktlag finns. Kontaktuppgifter ges till kommande ägare.

Fiske

Strömmande vatten finns på fastigheten. Fisket i området administreras av Älvros Fiskevårdsområde.
För mer information: http://www.visitsveg.com/post_type_product/fiskevatten/.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Älvros Kyrkby 21:2

Ägare

Michael Ohlson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 352,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 275,0 ha
Skog med restriktion 16,5 ha
Myr/kärr/mosse 66,5 ha
Inägomark 0,4 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 362,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 869 000 kr
Skogsimpediment 91 000 kr
Summa: 4 960 000 kr

Inteckningar

Två inteckningar om totalt 5 500 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Jonas Persson
Skogsmästare
0651-688 59
076-105 21 32

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning