Bengtsbo Gård

Fastighet med 155 ha prima åkermark, 72 ha skogsmark och goda jaktmöjligheter.
Areal: 233 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 26 500 000 SEK
Anbudsdag: 13/5 2020
Bengtsbo är en rejäl spannmål- och skogsgård, drygt en mil norr om Västerås, som erbjuder bland annat 155 hektar av traktens absolut bästa åkermark. Vidare finns 72 hektar högproduktiv skogsmark, samt ett gårdscentrum med funktionsenliga ekonomibyggnader och inte minst en mangårdsbyggnad anno 1854 om 350 kvm. Denna gård har varit i säljarens släkt sedan 1945 och det är ytterst sällan en så komplett spannmålsgård är till salu. Boka din visning hos undertecknad fastighetsmäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (46)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Ståtlig Mangårdsbyggnad anno 1854. Uppförd i två plan kring en trevlig trädgård med utsikt över ägorna. Taxerad boyta uppgår till 350 kvm, vilka fördelar sig över två plan. Generösa utrymmen båda i form av sociala vardagsrum och salar men även bra planerade avskilda sovrum. Ytskikt och standard är överlag äldre men funktionsdugligt. Byggnaden är i behov av renovering för att få modern standard.

Byggnaden är uppförd med timmerstomme stående på en torpgrund med källare under grovingången. Fasaden är beklädd med stående panel, på taket ligger tvåkupigt lertegel. Uppvärmningen sker genom vattenburet system från jordvärmepump med ca 1 kilometer värmeslinga. Vattnet tas från enskild grävd brunn som är gemensam med verkstaden. Avloppet är enskilt med trekammarbrunn och markbädd. Fiberslang finns framdraget till huset men ej anslutet. Husets eldstäder är ej sotade eller provtryckta.

Nedre botten:
Grovingång med entré från byggnadens gavel, farstu med plastmatta och tvättställ, vidare finns i anslutning till grovingången utrymme för förvaring, kontor samt källare med pannrum. Från grovingången kommer man in i köket som har en egen köksingång från husets gavel. Köket har klickgolv och köksinredning med 60-tals standard, diskmaskinen fungerar ej. Från köket kommer man in i en korridor från vilken man når en toalett till höger med golvvärme, dusch, toalett och kommod, tvättmaskin, torktumlare. Till vänster om korridoren finns en sal med vackra snickerier i form av trägolv, bröstpanel, målade vävtapeter och en äldre vedspis samt väggmålningar runt eldstaden. Vidare finns på nedre våningen ett sovrum, samt rymligt vardagsrum med trägolv och en eldstad, och huvudentrén från husets framsida med hall samt trapp till övervåningen.

Övre botten:
Från huvudentrén på nedervåningen når man övervåningen genom en av huset två trappor. Övre botten består av en liten hall med heltäckningsmatta och med dörr till balkongen mot framsidan samt ej fungerande toalett. Nästa rum är ett äldre kök med slitna ytskikt, rum mot baksidan som används som gym med heltäckningsmatta. Vidare en mindre passage med toalett som ej fungerar, från passagen når man den övre salen som vetter mot framsidan med trägolv och spegeldörrar. Taket i salen är i behov av renovering. Från salen når man nästa hall med serveringstrappan från korridoren från nedre botten. Därifrån når man två större sovrum med garderober samt ett mindre sovrum med garderober.

Grenadjärstorpet

Grenadjärtorpet är beläget i fastighetens östra gräns, söder om vägen och med fin utsikt i sydvästligt läge och skogen bakom knuten. Byggnaden är uppskattningsvis 50 kvm med loft. Byggnaden är uppförd i timmerstomme på torpargrund. och saknar el, vatten och avlopp. Torpet är i behov av översyn.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad och kommer ej upprättas eller bekostas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Torkanläggning

Intill vägen på andra sidan från bostadshuset finns torkbyggnaden. Byggnaden mäter cirka 11 * 35 m i byggnadsyta. Stommen är av trä stående på gjuten platta under tak av plåt. I byggnaden finns en satstork med fabrikat Svegma från mitten av 1980-talet med en kapacitet på 30 m3, fyra lagringsfickor på ca 40 m3 och sex stycken på ca 97 m3 samt en utlastningsficka på ca 100 m3. Till torken finns en varmluftspanna från Haga, som eldas med olja. Det finns även ett rensverk för rensning av utsäde. I ena delen av byggnaden finns en större yta för förvaring eller planlagring av spannmål. På gaveln bredvid torken finns tippgropen. Gårdsplan runtikring byggnaden är rymlig för att lätt komma in med lastbil och släp vid lastning av sädesekipage.

Vagnslider

Bredvid torkbyggnaden finns en stolplada för maskinförvaring. Byggnaden mäter ca 9,5 * 40 i byggnadsyta. Stommen är av trä stående på betongplintar. Taket är av eternit.

Verkstad

Verkstaden är ett ombyggt hönshus där väggarna har höjts för att få plats med maskiner. Byggnadsytan är cirka 12 * 20 m. Byggnaden har väggar av leca-sten och tak av plåt. Grunden är gjuten platta. På gaveln finns en rymlig port på 7 * 4 m. I verkstaden finns en större verkstadsdel för service av maskiner. Byggnaden värms upp med hjälp av en luftvärmepump. I den ena bakre hörnet av byggnaden finns förrådsutrymmen som används som sprutmedelsförvaring samt ett rum med hydrofor och vattenpump.

Maskinhall

Bredvid verkstaden finns loge som används som maskinhall. Byggnaden mäter ca 9 * 25 m. Stommen är av trä stående på betongplintar under tak av plåt.

Garage/Vedbod

Intill bostadshuset finns ett garage som mäter ca 5 * 10 m i byggnadsyta. Byggnaden har en trästomme stående på plintar och med tak av tegel. Det finns två garageportar på framsidan. På baksidan finns en påbyggd vedbod med plåttak.

Tomter

Öster om gårdscentrum, nära Bengtsbo 1:6s östra gräns, finns två avstyckade tomter om cirka 2 800 kvm vardera. Tomterna är belägna intill varandra och har skogen i nordöst och öppen åkermark i soligt sydväst-läge. Tomternas fastighetsbeteckning är Bengtsbo 1:7 och 1:8. Tomterna styckades av 1994 och saknar förhandsbesked om bygglov.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är belägen runt gårdscentrum med stora rationella fält om som är lättillgängliga. För samansökan 2020 uppgår blockarelen till 153,53 ha och stödrätter finns för hela åkermarksarealen. Åkermarken är uppdelad på 5 block om ca 22 - 35 ha per block. Säljaren har sökt gårdsstöd och förgröningsstöd. Inga miljöåtagande finns för åkermarken. Åkermarken är täckdikad under 50- och 60-talet samt under början av 2000-talet täckdikades ca 50 ha. Säljaren kommer vårbruka och så åkermarken på fastigheten. Möjlighet finns för köparen att överta brukandet av åkermarken under säsongen.

Skogsmark

Skogsmarken på Bengtsbo är högproduktiv med goda förutsättningar till fortsatt hög avkastning. Skogsmarken är välarronderad och koncentrerad till fastighetens östra del. Åtkomsten från väg är mycket god då skogen har anslutning till vägen som går genom fastigheten.

Skogsmarken inventerades i augusti månad 2019 av Anemone Skog AB varpå skogsbruksplanen därefter upprättades. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 72,4 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 16 309 m3sk vilket ger ett medeltal om cirka 225 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till goda 8 m3sk/ha.

Trädslagsfördelningen utgörs i dagsläget av 19 % tall, 64 % gran och resterande 17 % löv. I åldersklassfördelningen kan man se att det finns en stor andel skog i den tillväxtintensiva fasen 25 – 55 år, samt en stor andel gammal skog, 100 år och äldre.

En del av den äldre granskogen är i slutavverkningsbar ålder och bör avverkas inom en snar framtid. Vissa delar av granskogen har angrepp av granbarkborre.

Skogsbruksplanläggaren föreslår att den kommande 10-årsperioden avverkning om 9 273 m3sk varav gallring om 398 m3sk, föryngringsavverkning om 9 273 m3sk och naturvårdande skötsel om 39 m3sk. Återplantering med gran på avdelning 15 och avdelning 19 är beställd och kommer utföras under våren 2020 med 2 200 plantor per ha.

Jakt

Jakträtten är upplåten till och med 31 juni 2020, och tillfaller därefter fastighetsägaren. På markerna finns gott om bland annat älg, viltsvin, rådjur och kronhjort. Älgjakten hanteras genom älgskötselområde och fastigheten ingår i Västerås norra. Älgjakten bedrivs ihop med några grannfastigheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås Bengtsbo 1:6, 1:7, 1:8

Ägare

Bengt Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 233,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,4 ha
Impediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 2,8 ha
Inägomark 154,6 ha
Övrigmark 5,8 ha
Summa: 235,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 5 587 000 kr
Åkermark 7 558 000 kr
Tomtmark 435 000 kr
Bostadsbyggnader 2 488 000 kr
Ekonomibyggnader 923 000 kr
Summa: 16 991 000 kr

Inteckningar

Det finns 13 penninginteckningar i form av datapantbrev inskrivna i fastigheterna på en total summa om 1 740 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Bengtsbo Gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning