Berg

Väl arronderad i naturskön omgivning. Bra åker, virkesrik skog och högt beläget boende.
Areal: 106 ha
Kommun: Lidköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 700 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2020
Visning:
28/5 2020
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning.
Bergs gård är beläget i Tranums socken, söder om Lidköping. Just här är produktionsförutsättningarna mycket goda och boendemiljön inbäddad i natursköna omgivningar.
Den väl arronderade egendomen är vackert belägen med utsikt över de egna markerna som omfattar totalt 106 ha, varav 54 ha bördig åkermark, 40 ha ha produktiv skogsmark med högt virkesförråd samt 7 ha betesmark invid det högt belägna gårdscentrat.
Byggnadsbeståndet omfattas av rymligt bostadshus med två lägenheter samt ekonomibyggnader med äldre djustallar och gott om förvaringsutrymmen.
Fastigheten säljes i första hand i sin helhet men kan delas om säljarna finner det fördelaktigt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (44)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Rymligt bostadshus uppfört 1913 och tillbyggt 1976 som idag rymmer två stora lägenheter, en på vardera plan. Bostaden står på källare och har trästomme, lertegel på taket, 2 glasfönster samt eternitbeklädd fasad.
Planlösningen i lägenheterna påminner om varandra och rymmer vardera kök, badrum, vardagsrum, allrum samt 4 sovrum varav ett lite större. Den invändiga standarden är äldre men välhållen. Källare under del av huset som innehåller pannrum, tvättstuga, torkrum, hobbyrum och förråd.
Uppvärmningen sker med bergvärmeanläggninng som är ca 10 år gammal. Eget avlopp till tre-kammarbrunn utan infiltration samt eget vatten ur äldre borrad vattenbrunn (kommunalt vatten finns i området).

Båda lägenheterna är idag uthyrda men lägenheten på övre plan kommer vara avflyttad 2020-08-31. Varmhyran är idag 3 000 kr/lägenhet.

I trädgården finns även en mindre stuga som används som förråd. På ena gaveln finns ett inglasat uterum.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård
Äldre djurstall med avdelning för grisproduktion i en delen av byggnaden. I andra delen finns ett vagnslider på grusat golv samt en äldre palle vesterby kalluftstork i två plan.Byggnaden har trästomme och eternit på taket.

Svinstall
Även denna byggnad användes förr till grisprodution såsom suggstall och inredningen finns fortfarande kvar. Här finns även en stor logdel med förvaringsutrymmen samt en murad fodersilo. På taket ligger eternitplattor och byggnadsstommen är av trä.

Garage
Enklare garage med plats för två bilar. Plåttak och trästomme.

Vedbid
En mindre vedbod med tegeltak.

Ladugård norr om gårdscentrum
I fastighetens norra del ligger en äldre ladugård med djurdel och logdel. Används som förråd. Byggnaden har trästomme och plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Berg omfattar 40,4 ha produktiv skogsmark med bra bonitet och tillväxt. Skogsmarken är tilltalande och varierande med fina ekbestånd, välväxande gallringsskog med gran samt slutavverkningsbar tall. Bra drivningsförhållanden och i huvudsak nära till egen väg gör tillgängligheten god. Virkesförrådet bedöms uppgå till 8 228 m3sk. Detta gör att skogen på Berg har ett genomsnittligt virkesförråd på 204 m3sk/ha vilket är högre än genomsnittet för området. Noterbart är att under planperioden lämnas ett avverkningsförslag på hela 4 700 m3sk, nästan uteslutande föryngringsavverkningar. Boniteten uppgår till 7,8 m3sk och den löpande tillväxten är uppskattad till 214 m3sk/år.
Trädslagsfördelningen är tall %, gran 44 %, samt löv 26 %. Informationen är hämtad ur bifogad skogsbruksplan upprättad i maj 2020.

Åkermark

Till Berg hör ca 54,2 ha bördig åkermark på lerjordar med varierande skiftesstorlek. All mark är täckdikad där Bergs-Tranum 1:1 dikades på 1950-talet och Tranum 2:5 på 1970-talet. Invid gårdscentrum ligger 7, 7 ha stödberättigad åkermark i anslutning till Storebergsån som slingrar sig genom gården. Idag betas marken med får. Ovanstående arealer avser jordbruksverkets blockareal.
Marken är utarrenderad till och med 2021-03-14 och tillgänglig för köparen därefter. Arrendet uppgår till 176 000 kr + moms.

Jakt

Bergs brutna landskap erbjuder viltrika marker med flera jaktbara viltslag. Jakten är tillgänglig för köparen vid tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Lidköping Tranums-Berg 1:1, Tranum 2:5

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 1,0 ha
Skogsmark 40,4 ha
Inägomark 65,0 ha
Summa: 106,4 ha

Taxeringsvärde

Fastighetens taxeringsvärde för 2017 uppgår till 7 512 000 kr. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 405 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning