Björberget

Yngre och medelålders skog i ett skifte med 60 hektar produktiv skogsmark.
Areal: 66 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 19/11 2021
Här erbjuds en obebyggd skogsfastighet i ett skifte i närheten av Björberget västra delen av Leksands kommun. Fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om ca 60 hektar och domineras av yngre och medelålders skog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av DSK Skog AB i augusti år 2021. Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 59,6 hektar med totalt virkesförråd om 4 817 m³sk, vilket ger ett medeltal om 81 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas vara över 240 m³sk per år under kommande tioårs perioden. Mest skogsareal finns i åldersklasserna 10 till 50 år, 64%.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper över fastigheten. I fastighetens sydöstra hörn finns ett område registrerat med höga naturvärden, berör avdelning 1 och 2. Området gränsar till Björbergshällans naturreservat.

Jakt

Björbergets jaktklubb disponerar idag marken. En ny ägare av fastigheten kan ha möjlighet att gå med i jaktlaget som disponerar ca 840 hektar i området. Kontaktperson är Per Larsson, Djura.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Norr Rälta 5:4

Ägare

Märta Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 66,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,6 ha
Impediment 6,7 ha
Summa: 66,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med andra enheter, något taxeringsvärde redovisas därför inte här.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, mäklaren kan vara behjälplig med ansökan. Ansökan görs först efter att köpekontrakt är upprättat. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning