Björke

Virkesrik fastighet med 2 bostadshus. 24 ha prod. skogsmark, 8 536 m3sk.
Areal: 27 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 600 000 SEK
Anbudsdag: 11/1 2021
Virkesrik fastighet med 2 bostadshus. 24 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 8 536 m3sk varav 7 022 m3sk i huggningsklasserna S1-S3. Medelboniteten är uppskattad till 8,3m3sk/ ha och år. Marken är i ett skifte direkt söder om länsvägen till Dals Långed.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (16)

Foto: Hans Littorin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset (bostadsbyggnad 1)

Friliggande villa i 1,5-plansvilla byggd 1975. Originalskick, lite eller inget renoverat/förbättrat sedan 1975. Boarea enligt taxeringsinformation 141 kvm. Yttertak av betongpannor, stengrund, stående träpanel och tvåglasfönster. Nedre plan 2 rum, möblerbar hall, kök och badrum. Övre plan 1 rum, toalett, snedgarderober och joddlarbalkong. Uppvärmning med vattenburet system med vedpanna med ackumulatortank och elpatron. Antagligen vatten från borrad brunn, men osäkra uppgifter. Enskilt avlopp med okänd status.

Äldre bostadsbyggnad (bostadsbyggnad 2)

Fristående villa i 2 plan. Huset har nybyggnadsår 1909 enligt taxeringsinformation. Boarea 105 kvm. Eternitfasad, byggnaden är i mycket dåligt skick. Vattenskada i hall, sviktande/lutande golv tyder på skada i torpargrund. I ett rum har del av innertak rasat. Nedre plan 3 rum och kök. Övre plan 3 rum.

Energideklaration

Under den tid som energiuppgifterna avser har en äldre person bott i huset och elförbrukningen har under år 2018 varit 5 075 kWh och vedförbrukningen har uppskattats till 10 m3. Det är antalet personer och brukarnas beteende som väsentligt påverkar energiförbrukningen. Uppmätt energi har normaliserats för att bättre spegla genomsnittlig användning. Normaliserad energiförbrukning har beräknats till 26 390 kWh/år. Se i övrigt bifogad energideklaration.

Driftskostnader

Uppvärmning har tidigare skett med ved enligt energideklaration uppskattats vedförbrukningen till 10m3, vilket motsvarar uppskattad kostnad 5 000 kr. Förbrukning el år 2018 var 5 075 kWh, och betald elkostnad var 15 005 kr. Villahemsförsäkring 4 786 kr/år. Renhållning ca 1 100 kr/år och sotning ca 700 kr/ år. Total driftskostnad ca 27 000 kr/ år. Angående elförbrukning se vidare under energideklaration. Kostnad för skogsförsäkring och fastighetsavgift tillkommer.

Övrigt

Allmänna Arvsfonden är ägare till fastigheten.

Ekonomibyggnader

Ladugård 200 kvm enligt fastighetstaxeringen. Maskinhall som används som carport för traktor 40 kvm enligt fastighetstaxering. Det finns även magasin och äldre sågverksbyggnad.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 23,7 ha och är samlad i ett skifte. Fördelningen är 82 % granskog, 10 % tall och 8 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 8,3 m3sk/ha och år. Det totala virkesförrådet uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 8 536 m3sk varav 7 022 m3sk ligger i huggningsklasserna S1-S3. Åldersfördelningen är ojämn med en större andel äldre slutaverkningsbar skog 75 + år. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Åker- och betesmark

Inäga/ åker uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 2,8 ha och större delen ligger i anslutning till bostadshusen. Marken har brukats av ägarna själva och stödrätter saknas.

Nyckelbiotoper

Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i skogsstyrelsens inventeringar enligt skogsbruksplan.

Jakt

Enligt uppgift ingår fastigheten i Björke-Huken älgjaktlag. Enskild småviltsjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Björke 1:38

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,7 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Åkermark 2,8 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 27,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 lantbruksenhet bebyggd. Byggnadsvärde bostadsbyggnad 1: 598 000 kr, Byggnadsvärde bostadsbyggnad 2: 198 000 kr, Tomtmarksvärde till bostadsbyggnad 1: 105 000 kr, Tomtmarksvärde till bostadsbyggnad 2: 97 000 kr, Åkermark: 52 000 kr, Skogsmark: 1 647 000 kr, Skogsimpediment: 8 000 kr, Ekonomibyggnad: 114 000 kr, Summa: 2 819 000 kr

Inteckningar

Det finns 1 skriftligt pantbrev om 6 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i kommunens glesbygdsområde i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Björke och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning