Boarp Östergård

Välskött gård med 86 ha skog, 48 ha åker/bete och fina byggnader. Delförvärv möjligt.
Areal: 149 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2020
Visning:
16/8 kl 15:00-16:30
Anmälan sker till undertecknad fastighetsmäklare.
20/8 kl 17:00-18:30
Anmälan sker till undertecknad fastighetsmäklare.
I det vackra jordbrukslandskapet strax nordväst om Vireda kyrkby ligger Boarp Östergård. En mycket fin fastighet med välskötta byggnader, åker-⁠ och betesmark i rejäla skiften, samt skogsmark med hög tillväxt. Byggnaderna består av mangårdsbyggnad med bra standard, lillstuga, två ladugårdar varav en med häststall, maskinhall m.fl. byggnader. Den totala arealen om 149 ha utgörs av 86 ha skogsmark, 32 ha åker och 16 ha bete.

Sammanfattningsvis är Boarp Östergård en fastighet som förutom jord-⁠ och skogsbruk erbjuder attraktivt boende i trevliga Viredabygden, med närhet till skola, golfbana och restaurang, samt rimligt pendlingsavstånd till flera tätorter.

Möjlighet finns att inkomma med bud/​intresseanmälan på del av fastigheten efter eget önskemål.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (56)

Foto: Reidar Pettersson, Areal Jana Julian, Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Vacker mangårdsbyggnad i 1 ½-⁠plan med källare under del av huset. Byggår 1938 och boyta om 190 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Huset har genomgående hög standard och är i bra skick. Källar-⁠/​torpargrund. Stomme och fasad av trä. Tak med betongpannor/​plåt. Centralvärme med jordvärme. Eget vatten (borrad brunn) och avlopp. Tilläggsisolerad vind och delvis tilläggsisolerade väggar. Huset är fiberanslutet och har eget wifi-⁠system tillsammans med ladugårdarna (kameror i ladugårdarna ingår dock ej). Gräsmattan klipps av robotgräsklippare, som ingår i försäljningen.

Nedre plan: Trapphall/​entré. Fint kök från 2003 (Ballingslöv) med varmluftsugn, mikro, diskmaskin, spishäll, kyl, frys samt köksö. Skafferi/​städutrymme. Groventré med klinkergolv. Helkaklat badrum med klinkergolv, golvvärme, bastu (elaggregat), bubbelbadkar, dusch och wc. Nedgång till källare. Matsal. Vardagsrum. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare. Stor härlig uteplats i västerläge.

Övre plan: Möblerbar trapphall med utgång till balkong. Hall med garderober. Tre sovrum varav ett med öppen spis (ej godkänd). Helkaklat badrum med klinkergolv, golvvärme, dusch, wc samt takfönster. Tre snedgarderober.

Källare: Under del av huset. Grovingång. Grovtvättstuga med tvättmaskin. Pannrum med vedpanna (CTC V35) och två ack.tankar om vardera 500 l (elpatron), samt hydropress. Vedförråd med jordvärmepump (Bosch, 11 kW). Matkällare/​förråd. Huset är ej omdränerat. En frysbox i källaren lämnas kvar.

Energideklaration

Energideklaration är beställd.

Driftskostnader

Driftskostnad ca 26 000 kr/år som fördelas enligt följande; försäkring ca 5 000 kr (enbart bostadshuset), el inkl. uppvärmning ca 15 000 kr (hela gården), avlopp ca 3 000 kr, renhållning ca 2 500 kr, samt sotning 500 kr.

Lillstuga/förråd/carport

Äldre lillstuga av trä med torpargrund och plåttak. Byggnadsarea ca 28 m2. Utgörs av kök med elspis samt kyl/frys. Badrum med våtgolv, badkar, wc samt tvättmaskin. Vardagsrum med rörspis (ej godkänd). Övre plan utgörs av sovloft. Lillstugan har tidigare värmts med vattenradiatorer via kulvert från mangårdsbyggnaden, men värms numera av elradiatorer p.g.a. sönderfrysning. Det vattenburna värmesystemet finns dock kvar.
Förrådet har en byggnadsarea om ca 12 m2. Inrymmer ackumulatortank med varmvattenberedare samt separat elektrisk varmvattenberedare.
Carporten har en byggnadsarea om ca 48 m2 med plats för tre bilar. Tak med betongpannor.

Ekonomibyggnader

Norra ladugården

Uppförd av trä och med tak av plåt. Byggnadsarea ca 400 m². Större delen utgörs av ett lösdriftsutrymme på djupströbädd, öppet ända upp till nock, och med nattbelysning och eluppvärmda vattenkoppar (lösa grindar ingår ej). Alternativ användning är maskinhall eller annan förvaring. Gödselplatta. Höfördelare.
Fint häststall med fyra boxar och två spiltor. Eluppvärmda vattenkoppar. Sadelkammare.
Murat mjölkrum med wc, varmvattenberedare och hydrofor (grävd vattenbrunn). Solcellspaneler installerades i maj 2019 på båda taksidorna.

Maskinhall

Byggnad av trä med plåttak och gjutet golv. Byggnadsarea ca 140 m2. Vidbyggd ladugården.

Garage/vagnbod/sädesmagasin

Byggt av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 130 m2. Garage med gjutet golv. Vagnbod med gjutet golv och skjutdörrar. Sädestork på övre plan.

Brygghus

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea om ca 24 m2.

Hundgård

Hundgård med uppvärmd byggnad/koja.

Matkällare

Murad matkällare med plåttak. Byggnadsarea ca 20 m2.

Ridbana

Ridbana om ca 20 x 40 m.

Södra ladugården

Uppförd av trä och med tak av plåt/eternit. Byggnadsarea ca 550 m2. Stor del utgörs av ett lösdriftsutrymme på djupströbädd, öppet ända upp till nock, och med nattbelysning och eluppvärmda vattenkoppar (lösa grindar ingår ej). Alternativ användning är maskinhall eller annan förvaring. Gödselplatta.
F.d. mjölkstall, vagnbod m.fl. utrymmen. Stort ränne i vinkel. Tidigare gödselstad under tak används som maskinutrymme. Nergrävt utrymme i mark med hydrofor och vattenpump (grävd brunn).

Vedbod/garage

Byggnad av trä med eternittak. Byggnadsarea ca 40 m2.

Hönshus

Byggnadsarea ca 28 m2. Uppfört av timmer med tegeltak.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även ett par äldre byggnader belägna på utskiftet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 48 ha enligt fastighetstaxeringsuppgifter, varav 32 ha åkermark och 16 ha betesmark. Gården brukas av ägarna själva och djurbesättningen består av 20-⁠25 amkor, vilket innebär 45-⁠50 djur totalt. På jordbruksmarken finns flera naturliga vattenkällor vilket underlättar djurhållningen under sommarhalvåret.

EU-⁠stöden för 2020 tillfaller säljaren i sin helhet. Uppgifter om erhållna EU-⁠stöd kan erhållas av undertecknad fastighetsmäklare. Med fastigheten följer de stödrätter som använts vid EU-⁠ansökan. Verksamheten på fastigheten bedrivs ekologiskt.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Åke Gustavsson genom Thulin Teamwork i juni 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 85,7 ha och virkesförrådet 14 623 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 7 %, gran 83 % samt löv 10 %. Bonitet 8,6 m3sk/ha.

Skogsmarken är överlag välskött och relativt lättåtkomlig via befintligt vägsystem. Till större delen består fastigheten av yngre skog samt gallringsskog, vilket i kombination med den goda boniteten kommer innebära hög virkestillväxt kommande årtionden.

På fastigheten finns ett område (avdelning 26) som är skyddat som s.k. Biotopskyddsområde. Området är redovisat som hänsynsmark i skogsbruksplanen. Del av avdelning 43 är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten är upplåten enligt skriftligt avtal till 2021-06-30.

Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt såsom älg, rådjur, vildsvin, räv och hare.

Rättsförhållande

Fastighet

Aneby Boarp 1:13

Ägare

Jan Wilhelmsson 1/2
Pia Wilhelmsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 148,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,7 ha
Skog med restriktion 4,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Berg/hällmark 5,2 ha
Inägomark 51,3 ha
Övrigmark 2,2 ha
Summa: 148,8 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten finns tre st. penninginteckningar till ett totalt belopp om 7 250 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning