Boarp Rävagården

Areal: 40 ha
Kommun: Hylte
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/4 2021
Visning:
13/4 kl 16:00-18:00
Anmälan om deltagande sker till undertecknad fastighetsmäklare.
I byn Boarp i sydvästra Småland ligger denna vackert belägna gård, med gårdscentrum bara ett stenkast från Nissan. I Skeppshult ca 3 km bort finns låg- och mellanstadieskola och 7 kilometer bort ligger Smålandsstenar med affärer m.m. Boarp är en idyll med variationsrik natur. Nedanför åkrarna kring byn ringlar Nissan fram. Den runt byn bördiga skogsmarken övergår sakteliga till kargare tall- och mossmarker i östra delarna. Fastigheten består av totalt 39,7 ha varav 34,3 ha är produktiv skogsmark och 3,1 ha inägomark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (35)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshuset är ursprungligen uppfört år 1863. Boyta om 80 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Huset är uppfört i 1,5-plan på stenfot, stomme och bjälklag av timmer samt fasad av trä. 1-glas fönster och yttertak av betongtegel. Bostaden renoverades på 1950–1960 talet. Huset har ett moderniserings- och renoveringsbehov.

Planlösning:
Nedre plan består av groventré, trapphall, kök med kyl/frys och kökspanna. Vardagsrum med öppen spis. Sovrum med kakelugn samt ytterligare ett sovrum med öppen spis.

Övre plan består av trapphall, badrum med wc och badkar. Två sovrum varav ett med kakelugn, oinrett vindsutrymme samt två snedgardrober.

Vatten och avlopp är enskilt. Vatten från djupborrad brunn finns till gårdsplan. Vatten har ej varit inkopplat i huset sedan 1980-talet. Avloppet består av en ej godkänd trekammarbrunn, dispens för avloppet finns från Hylte kommun. Uppvärmning sker med kökspanna och vattenburna radiatorer. Panna och radiatorer har dock sedan länge varit tömda och ej använts då konstant värmehållning ej skett vintertid.

Eldstäder sporadiskt använda under senare år. Besiktning före nyttjande krävs.

Fiberanslutning finns framdraget till tomtgräns, dock inte indraget i byggnaden.

Energideklaration

Energideklaration kommer ej att upprättas då bostadsbyggnaden endast brukats som fritidsbostad.

Driftskostnader

Byggnaden har av nuvarande ägare endast använts som fritidsbostad sommartid. Någon relevant uppgift på driftskostnader saknas därför.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i trä med yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 160 m2

Brygghus

Äldre brygghus med stomme och fasad av trä. Yttertak av tegel. Används idag som förråd. Byggnadsarea om ca 50 m2.

Övriga byggnader

Rejäl stensatt jordkällare

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av totalt ca 3,1 ha och utgörs i sin helhet av åkermark. Åkermarken är utarrenderad på femårskontrakt som löper fram till 1/3–2023.

Skogsmark

En skogsbruksplan upprättades för fastigheten i november 2020 av Smålands Gårdar. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 34,3 ha produktivskogsmark med ett virkesförråd om totalt 2 969 m³sk. Trädslagsfördelning gran 64 %, tall 26 % samt löv 10 %. Bonitet 6,6 m³sk/ha. Fastigheten har en tyngdpunkt på yngre skog mellan 10–30 år. Ungskogarna är välskötta.

Jakt

Jakten på fastigheten är idag upplåten fram till och med 30/6 2021 och står därefter till köparens förfogande. På fastigheten finns viltstammar av älg, vildsvin, rådjur, räv och hare.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt i Nissan. Fastigheten har även andel i Långaryd Norra fiskevårdsområde med fiskerätt i ett antal sjöar.

Vägar

Fastigheten har andel i vägsamfällighet med ett andelstal som förnärvarande är 1,8 %. Detta andelstal baseras på att byggnaderna används som fritidsbostad. Årlig utdebitering för fastigheten är idag 540 kr/år.

Åtkomst till skogens östra delar sker till största del genom väg över grannfastigheter. Någon uttagen väg med reglerad servitutsrätt finns ej. Virkestransporter har skett enligt överenskommelse och samråd med berörda grannar.

Rättsförhållande

Fastighet

HYLTE BOARP 3:4 samt Hylte Boarp 3:8

Ägare

Agneta Ljungquist 1/3
Christina Haraldsson 1/3
Magnus Ljungquist 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,3 ha
Myr/kärr/mosse 1,5 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 39,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 137 000 kr
Betesmark 13 000 kr
Skogsmark 1 504 000 kr
Tomtmark 68 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Bostadsbyggnader 176 000 kr
Ekonomibyggnader 23 000 kr
Summa: 1 935 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Långaryds församling vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras av för fysisk person. Förvärvstillstånd kostar 4 600 kr för fysiskperson enligt Länsstyrelsen i Halland. Förvärv av juridisk person kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning