Såld

Bolagsskog till salu

Bolagsskog till salu
Areal: 195 ha
Kommun: Emmaboda
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Gudarsmåla, 27 200 m3sk virke på god skogsmark. Juridisk person kan förvärva.

Gudarsmåla, beläget i hjärtat av utvandrarbygden nordväst om Emmaboda, omfattar ca 190 ha skog med ca 27 200 m3sk virke. Skogen kännetecknas av bra granmark med stor andel skog i åldrar med hög tillväxt. Jordbruksmark och byggnader saknas vilket gör Gudarsmåla till en rationell och enkel brukningsenhet att äga och förvalta.

Försäljningen av Gudarsmåla är ett av de sällsynta tillfällen möjlighet ges att i Södra Sverige förvärva skogsmark i bolagsform.

Sex syskon bildade 1968 aktiebolaget Viktor och Emma Petersson-Lindgren i syfte att förvalta släktgården Gudarsmåla i linje med sin mors önskemål. Bolaget har allt sedan dess skött gården som består av registerfastigheterna Emmaboda Gudarsmåla 1:1, Moshultamåla 1:9, 1:21 samt Påvelsmåla 1:3. I takt med att ägarkretsen utökats med nya generationer aktieägare har det vuxit fram ett beslut att nu avveckla ägandet genom överlåtelse av bolaget.

Som ett led i överlåtelsen har bolaget sommaren 2018 avyttrat gårdscentrat till en grupp inom ägarsläkten och nu salubjuds här skogsmarksinnehavet.

För vidare information se försäljningsprospekt som kan beställas eller laddas ner, se nedan. Vi vill uppmärksamma på att det i denna försäljning också finns tilläggsinformation vilken beställs via fastighetsmäklaren.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier