Bolltorp

Bolagsskog i Östergötland
Areal: 118 ha
Kommun: Söderköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 25 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2022
Ett skifte utan byggnader. Juridiskperson kan förvärva.

Bolltorp är ett välarronderat skogsskifte med tyngdpunkt på gallrings- och slutavverkningsskogar, beläget strax söder om Söderköping. Fastigheten erbjuder jakt på älg, rådjur, vildsvin och dovvilt. Arealen uppgår till totalt 118,5 ha varav 106,6 ha produktiv skogsmark. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 22 555 m3sk eller 212 m3sk per ha. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Bolltorp

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i november 2019. Den produktiva skogsmarken uppgår till 106,6 ha och virkesförrådet till 22 776 m3sk. Sedan planen upprättades så har 221 m3sk avverkats i samband med barkborreangrepp vilket ger ett totalt virkesförråd på 22 555 m3sk när tre års tillväxt adderats.
Tall är det dominerande trädslaget med 55 % följt av gran och löv som utgör 32 % respektive 13 %. Medelboniteten beräknas till 7,1 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 12 000 m3sk och sammanlagt ca 10 600 m3sk är slutavverkningsmoget.

Det finns mindre angrepp av barkborre på fastigheten, främst i avd. 26 och 36 i skogsbruksplanen. Säljaren kommer ej att avverka dessa innan försäljningen.

Enligt skogsbruksplanen är 0,6 ha klassat som K1, detta är en mindre inäga som planläggaren föreslagit som lämplig att plantera. Detta är enbart ett förslag och det går utmärkt att behålla marken som den är.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 4,6 ha eller 4 %.

Jakt

Bolltorp erbjuder jakt på älg, dovvilt, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten på fastigheten är upplåten t.o.m. 2025-06-30. Upplåtelsen är indexreglerad och är förnärvarande på 28 294 kr inklusive moms per år. Avtalet är ej uppsagt. Enligt gällande avtal så har en ny ägare rätt att säga upp avtalet under innevarande period men minst med fyra månaders uppsägningstid. Jakttorn och övriga jaktinstallationer tillhör jakträttsinnehavarna och ingår inte i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderköping Bolltorp 2:88

Ägare

Narenda Förvaltnings Aktiebolag 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 118,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 106,6 ha
Impediment 11,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 118,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 21 000 kr
Skogsmark 8 815 000 kr
Skogsimpediment 50 000 kr
Summa: 8 886 000 kr

Inteckningar

Ett pantbrev om sammanlagt 11 500 000 kr finns uttaget i fastigheten och överlåtes obelånat.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier